Thứ Bảy, 22/6/2024
Ban Dân vận Trung ương khảo sát đề tài trọng điểm quốc gia tại Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
 
 Quang cảnh buổi làm việc


Báo cáo của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho thấy: Thời gian qua, để khẳng định vị trí trung tâm và vai trò chủ thể của phụ nữ theo tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã luôn nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lấy nhu cầu thiết thân của phụ nữ làm cơ sở để xác định nội dung, hình thức hoạt động; mở rộng kết nối, tăng cường ảnh hưởng đối với phụ nữ và xã hội, đề cao tính chủ động, trách nhiệm của từng cấp và người đứng đầu trong công tác phụ nữ. Các hoạt động chăm lo, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc tiếp tục được đổi mới và đạt được nhiều kết quả quan trọng; vai trò chủ thể của phụ nữ trong gia đình và xã hội được chú trọng nâng cao. Đặc biệt, các cấp hội quan tâm tuyên truyền, vận động phụ nữ phát huy truyền thống tốt đẹp, rèn luyện và lan tỏa những phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực trong giải quyết những vấn đề của chính mình và gia đình, tham gia ngày càng tích cực, hiệu quả vào công cuộc phát triển của địa phương, đất nước.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương nhấn mạnh: Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trên cả nước đã tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng chăm lo lợi ích thiết thực, giải quyết những vấn đề đặt ra, từng bước đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của hội viên phụ nữ; xây dựng chiến lược mà trong đó sự hài lòng, đồng thuận của phụ nữ là thước đo để tiếp tục thực hiện các phong trào, hoạt động Hội ngày càng chuyên nghiệp, lan tỏa; thúc đẩy sức mạnh nội tại của phụ nữ, tạo động lực, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, vay vốn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo; xây dựng giải pháp hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc; phối hợp với các cơ quan chức năng, xây dựng quy trình giải quyết các vụ việc phụ nữ bị xâm hại; tăng cường tập hợp phụ nữ trên không gian mạng; hỗ trợ phụ nữ tham gia vào quá trình chuyển đổi số của đất nước; thực hiện dân chủ với các cuộc đối thoại chính sách, đặc biệt ở cơ sở…

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam cũng đã chia sẻ, làm rõ thêm về vai trò của Hội trong việc vận động, đưa ra những biện pháp, chương trình hỗ trợ lao động nữ trẻ làm việc tại nông thôn;  vận động chị em phụ nữ không đi theo những hội, nhóm mê tín dị đoan gây ảnh hưởng xấu tới giới trẻ về thuần phong, mỹ tục; cách thức tập hợp, vận động hội viên phụ nữ ở các khu công nghiệp, khu chế xuất; hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện hướng tới các giá trị chân - thiện - mỹ; phát huy vai trò của các nhóm phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế, khoa học, công nghệ, xã hội…

Phát biểu kết luận buổi làm vệc, đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng đoàn khảo sát đã đánh giá cao Báo cáo Thực hiện bài học “dân là gốc”, “dân là trung tâm” và phát huy sức mạnh Nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

 
Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Tuấn Quang tại buổi làm việc 

 

Đồng thời, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Tuấn Quang mong muốn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xác định những vấn đề đang đặt ra, những tồn tại, hạn chế trong bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho phụ nữ để phân tích nguyên nhân, đề ra những giải pháp có hiệu quả theo góc độ của Hội. Từ đó, có những kiến nghị, đề xuất nhiều đóng góp hữu ích giúp Ban Dân vận Trung ương chắt lọc, tiếp thu thực hiện đề tài hiệu quả nhất…

PV

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất