Thứ Sáu, 14/6/2024
Đoàn khảo sát Ban Dân vận Trung ương làm việc với Huyện ủy Nguyên Bình

 Đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương
phát biểu tại buổi làm việc

Làm việc với đoàn có đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, một số phòng, ban huyện và nghệ nhân dân tộc thiểu số huyện Nguyên Bình.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Nguyên Bình có 2 chùa do Hội Người cao tuổi quản lý; 2 đền và 1 miếu do chính quyền địa phương quản lý, 1 điểm tín ngưỡng do chính quyền địa phương quản lý. Các đền, chùa, miếu chủ yếu gắn với lễ hội xuân, cầu mùa màng bội thu, cầu tài lộc, cầu bình an dịp đầu năm. Từ năm 2000 đến nay, trên địa bàn huyện có 9/17 xã, thị trấn có bộ phận người dân tin và theo đạo Tin lành và Công giáo. Nhân dân các dân tộc, các điểm nhóm Tin lành, giáo điểm Công giáo trên địa bàn huyện cơ bản ổn định. Các địa điểm, nội dung sinh hoạt cơ bản đúng theo chương trình đã đăng ký với chính quyền địa phương. Huyện chú trọng công tác bảo tồn di sản văn hóa của các dân tộc, thành lập Chi hội Bảo tồn dân ca các dân tộc huyện và 17 phân hội, chi hội bảo tồn dân ca tại các xã, thị trấn, 43 đội văn nghệ quần chúng, 3 câu lạc bộ hát Then, đàn tính, hát dân ca... Công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc, xóa bỏ tập quán, hủ tục lạc hậu góp phần tích cực trong việc xây dựng văn hóa, con người vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Tại buổi làm việc, các nghệ nhân chia sẻ về phong tục, tập quán tín ngưỡng của đồng bào Mông, Dao, Tày.

Phát biểu kết luận, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh nhấn mạnh: Qua báo cáo, khảo sát và các ý kiến trao đổi cho thấy các nghệ nhân dân tộc thiểu có vai trò quan trọng đối với đời sống sinh hoạt và điều chỉnh hành vi xã hội của đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Đồng chí Triệu Tài Vinh mong muốn thời gian tới, huyện Nguyên Bình sẽ định hướng và khai thác sử dụng tốt hơn vai trò của các nghệ nhân; ví dụ như xây dựng mô hình tổ chức hoạt động để các nghệ nhân được thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, có định hướng và lắng nghe nguyện vọng của các nghệ nhân... Qua đó, góp phần bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc tại địa phương./.

(baocaobang.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất