Thứ Tư, 21/2/2024
CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT CỦA ĐẢNG VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN QUA CÁC THỜI KỲ
* Chủ tịch Hồ Chí Minh:
Người sáng lập Đảng ta, Mặt trận và các đoàn thể. Hội trưởng danh dự Hội Liên - Việt (5/1946); Chủ tịch danh dự Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (9/1955).
* Chủ tịch Tôn Đức Thắng: 
Phụ trách Ban Dân vận, Ban Mặt trận Trung ương từ năm 1946. 
* Đồng chí Hoàng Quốc Việt: 
Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng, phụ trách công tác dân vận và Mặt trận từ năm 1941.
* Đồng chí Xuân Thủy:
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận - 
Mặt trận giai đoạn 1976 - 1978; 1980 - 1981. 
* Đồng chí Nguyễn Văn Linh:
  Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận - Mặt trận từ năm 1978 - 1980.
* Đồng chí Vũ Quang:
Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương từ năm 1980 - 1982.
* Đồng chí Trần Quốc Hoàn:
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, 
phụ trách công tác dân vận từ tháng 3/1981, Trưởng Ban Dân vận Trung ương từ năm 1982 - 1985. 
* Đồng chí Lê Quang Đạo:
Bí thư Trung ương Đảng, phụ trách công tác dân vận từ năm 1982 - 1986.
* Đồng chí Phạm Thế Duyệt:
Bí thư Trung ương Đảng, phụ trách công tác dân vận từ năm 1987 - 1988; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương từ năm 1996 - 1998. 
* Đồng chí Trương Mỹ Hoa:
Bí thư Trung ương Đảng, phụ trách công tác dân vận và đoàn thể từ năm 1991 - 1996. 
* Đồng chí Vũ Oanh:
Bí thư Trung ương Đảng và sau đó là Ủy viên Bộ Chính trị, phụ trách công tác dân vận và đoàn thể từ năm 1989 - 1996.
* Đồng chí Phan Minh Tánh:
Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương từ năm 1986 - 1996. 
* Đồng chí Nguyễn Minh Triết:
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương từ năm 1998 - 1999.
* Đồng chí Trương Quang Được:
Ủy viên Trung ương Đảng và sau đó là Ủy viên Bộ Chính trị (4/2001), Trưởng Ban Dân vận Trung ương từ năm 1999 - 2002.
* Đồng chí Tòng Thị Phóng:
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương từ năm 2002 - 2007.
* Đồng chí Hà Thị Khiết:
Ủy viên Trung ương Đảng và sau đó là Bí thư Trung ương Đảng (01/2011), Trưởng Ban Dân vận Trung ương từ năm 2007 - 2016.
* Đồng chí Trương Thị Mai: 
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương từ năm 2016 đến 4/2021.
* Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài 
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương từ tháng 4/2021 đến nay.

Gửi cho bạn bè