Thứ Sáu, 21/6/2024
Hiệu quả tuyên truyền, vận động quần chúng bằng tiếng dân tộc thiểu số ở Tùng Vài

 Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Tùng Vài (Quản Bạ, Hà Giang) tuyên truyền pháp luật cho nhân dân

Đồn Biên phòng Tùng Vài (Quản Bạ, Hà Giang) phụ trách 3 xã biên giới gồm: Tùng Vài, Tả Ván và Cao Mã Pờ với 8 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Mông chiếm hơn 60%. Đơn vị luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, công tác dân tộc và chính sách dân tộc; quan tâm bồi dưỡng kiến thức cơ bản về dân tộc cho đội ngũ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp. Theo đó cử nhiều lượt cán bộ, sỹ quan đi học các lớp về bồi dưỡng tiếng dân tộc Mông. Thiếu tá Nguyễn Văn Quảng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tùng Vài cho biết: “Tìm hiểu các chủ trương, chính sách về dân tộc thiểu số (DTTS), học tiếng dân tộc vừa là nghĩa vụ, vừa là quyền lợi của mỗi sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp khi tiếp xúc với đồng bào, từ đó góp phần làm tốt công tác vận động quần chúng ở khu vực biên giới. Quán triệt các hướng dẫn của cấp trên, đơn vị luôn tạo điều kiện, sắp xếp công việc để anh em có thời gian đi học, lĩnh hội kiến thức, nâng cao trình độ hiểu biết, đồng thời phục vụ đắc lực cho công việc chung của đơn vị”.

Năm 2023, đơn vị đã cử 10 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc và học tiếng dân tộc do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Trường Đại học Thái Nguyên tổ chức. Nội dung bồi dưỡng về công tác dân tộc ở Việt Nam; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về dân tộc và các DTTS; pháp luật và chính sách của nhà nước về phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vùng DTTS vững mạnh; công tác quản lý nhà nước về văn hóa các DTTS; công tác quốc phòng, an ninh ở vùng DTTS và miền núi… Qua đó giúp cán bộ đơn vị nắm chắc kiến thức về dân tộc, vận dụng tốt vào chức trách, nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động bà con chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Là sỹ quan trẻ mới ra trường, được điều động về công tác tại Đồn Biên phòng Tùng Vài, Trung úy Nông Tuấn Anh chia sẻ: “Do đặc thù công việc của chúng tôi thường xuyên phải bám nắm địa bàn, gặp gỡ, trò chuyện với người dân mà không biết tiếng đồng bào thì rất khó khăn. Được tham gia lớp học tiếng dân tộc Mông, cùng với học hỏi qua đồng đội, người dân, đến nay tôi đã giao tiếp tốt bằng tiếng dân tộc với đồng bào Mông trên địa bàn”.

Ông Vừ Mí Dia, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tả Ván cho biết: “Trong các buổi tuyên truyền của Hội có sự phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Tùng Vài, bởi Đồn có nhiều đồng chí thạo tiếng địa phương và am hiểu văn hóa truyền thống, từ đó góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân một cách thuận lợi, bà con cũng kịp thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc cùng bộ đội”.

Hiện nay, việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Tổ quốc trong tình hình mới đòi hỏi lực lượng Bộ đội Biên phòng phải triển khai đồng bộ nhiều biện pháp công tác. Trong đó, việc sử dụng thành thạo ngôn ngữ của đồng bào đã nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động và xây dựng mối đoàn kết gắn bó với cấp ủy, chính quyền địa phương và đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới; giúp nhân dân phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, an ninh. Qua đó góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia./.

(baohagiang.vn)

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất