Thứ Ba, 21/5/2024
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Thuận Thành
 

Mô hình “Giữ gìn và phát huy nghề làm tranh dân gian Đông Hồ” tại xã Song Hồ ngày càng lan tỏa,
mang lại hiệu quả cao


Về xã Song Hồ hôm nay, cảm nhận rõ nét đổi thay diện mạo của xã Nông thôn mới (NTM) nâng cao với những ngôi nhà kiên cố khang trang, những tuyến đường bê tông rộng mở, tấp nập những chuyến xe vận chuyển sản phẩm làng nghề đến nơi tiêu thụ. Đồng chí Nguyễn Thị Huế, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khối Dân vận xã khẳng định: “Đây chính là thành quả của công tác “Dân vận khéo” huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân”.

Sau khi đạt chuẩn xã NTM (năm 2014), Đảng ủy xã Song Hồ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị xây dựng NTM nâng cao. Phát huy vai trò công tác dân vận khéo, xã tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu và cùng vào cuộc. Xã xây dựng nhiều mô hình “Dân vận khéo” thu hút đông đảo nhân dân tham gia như: Giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng hạ tầng Nông thôn mới, thực hiện nếp sống văn minh, đảm bảo an ninh trật tự, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng hàng hóa, giữ gìn và phát huy nghề làm tranh dân gian Đông Hồ…, góp phần nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Hiện toàn xã có hơn 95% số hộ sản xuất, kinh doanh các sản phẩm vàng mã, may mặc, tranh dân gian Đông Hồ. Thu nhập bình quân của người dân đạt 61,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,55%. Đường giao thông nông thôn được trải áp phan, bê tông tới từng xóm ngõ, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế. Các công trình phục vụ công tác giáo dục, an sinh xã hội cũng được xã tiếp tục triển khai xây dựng. Hiện nay, Song Hồ đạt 19/19 tiêu chí xã NTM nâng cao.

Tại xã Nghĩa Đạo, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương. Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Năm 2022, xã tập trung xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” về: Giải phóng mặt bằng, tự quản về điện chiếu sáng, vệ sinh môi trường, quản lý nghĩa trang nhân dân, thực hiện nếp sống văn minh. Tiêu biểu, mô hình “Tự quản về điện chiếu sáng” lan tỏa rộng khắp, mang lại hiệu quả thiết thực. Triển khai mô hình, xã chọn thôn Đông Lĩnh làm điểm với phương châm lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể thụ hưởng và chịu trách nhiệm. Chỉ sau hơn 1 tháng triển khai, 100% đường giao thông trong thôn được trang bị hệ thống điện chiếu sáng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Từ thành công mô hình tại thôn Đông Lĩnh, xã nhân rộng tại các thôn còn lại. Đến nay, có 4/9 thôn triển khai trang bị hệ thống điện chiếu sáng đến 100% các ngõ xóm. Xã phấn đấu đến hết năm 2022, 100% đường làng, ngõ xóm tại các thôn có điện chiếu sáng”.

Những năm qua, phong trào “Dân vận khéo” của huyện Thuận Thành được gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện. Với những nội dung cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Hiện nay, toàn huyện có 209 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, trong đó có 144 mô hình, điển hình trên lĩnh vực kinh tế - xã hội; 32 mô hình, điển hình về quốc phòng - an ninh và 33 mô hình, điển hình về xây dựng hệ thống chính trị.

Trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhiều mô hình, điển hình phát huy hiệu quả, như: Sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao tại các xã Hoài Thượng, Ninh Xá, Nghĩa Đạo, Nguyệt Đức, Ngũ Thái và Đại Đồng Thành; nuôi cá lồng trên sông tại các xã Mão Điền, Hoài Thượng, Đình Tổ; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, xóa bỏ các hủ tục; bảo vệ môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện nếp sống văn minh trong cộng đồng... Các mô hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị được gắn với việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia có hiệu quả phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện Thuận Thành huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thời gian tới, huyện tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác dân vận và xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” để nhân rộng; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng, lực lượng vũ trang trong thực hiện; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai phong trào trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… góp phần đưa phong trào thi đua “Dân vận khéo” ngày càng đi vào chiều sâu, lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống, tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy nội lực trong nhân dân, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Thuận Thành trở thành thị xã vào năm 2022.

(baobacninh.com.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất