Thứ Tư, 1/2/2023
Hội đồng Khoa học cơ quan Ban Dân vận TW tổng kết công tác quản lý, nghiên cứu khoa học năm 2015

 

Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận TW, Chủ tịch HĐKH cơ quan
Ban Dân vận TW phát biểu tại hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí: PGS.TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch HĐKH các cơ quan Đảng Trung ương, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; đồng chí Lò Văn Giàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban; Nguyễn Lam, Phó trưởng Ban, Bí thư Đảng ủy cơ quan; Trần Thị Bích Thủy, Phó trưởng Ban; các đồng chí thành viên HĐKH cơ quan; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Dân vận Trung ương.

Báo cáo của HĐKH cơ quan đã nêu bật một số kết quả chủ yếu trong hoạt động quản lý và nghiên cứu khoa học của cơ quan trong năm 2015 trên các lĩnh vực: Chỉ đạo thực hiện công tác nghiên cứu khoa học; kết quả thực hiện các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học; việc tổ chức sinh hoạt khoa học, hội thảo chuyên đề; công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học; công tác xuất bản các tài liệu nghiên cứu. Theo đó, các hoạt động của HĐKH được duy trì tốt, chất lượng tham mưu, quản lý các đề tài, đề án được nâng lên một bước; công tác nghiên cứu, quản lý khoa học có sự đổi mới, bám sát chức năng, nhiệm vụ để tham mưu, đề xuất; các đề tài, đề án triển khai đúng tiến độ, có chất lượng...

Phát biểu với hội nghị, đồng chí Vũ Văn Phúc đặc biệt đánh giá cao hoạt động khoa học của cơ quan Ban Dân vận Trung ương; đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới, Ban Dân vận Trung ương cần xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học cho toàn khóa (2016-2020); chú ý công tác dự báo, đón bắt, giải đáp, triển khai các chủ trương, giải pháp lớn về công tác dân vận theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng...

Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Thào Xuân Sùng nêu 7 nội dung và một số cách thức, giải pháp tiếp thục đẩy mạnh thực hiện và đổi mới công tác quản lý và nghiên cứu khoa học của cơ quan. Trong đó, tập trung nghiên cứu, tham mưu, đề xuất những nội dung, hình thức cần đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác dân vận; tăng cường nghiên cứu, khảo sát thực tiễn công tác dân vận; kiện toàn, củng cố bộ máy, cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học... để công tác này đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Việt Hải 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi