Thứ Tư, 1/2/2023
Thái Nguyên: Lấy ý kiến về Đề án Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận

Tại Hội nghị các đại biểu cơ bản thống nhất cao với những nội dung đã nêu trong bản Dự thảo Đề án. Theo đó, việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh là nhằm củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ khăng khít giữa Đảng, chính quyền, đoàn thể với nhân dân. Tập hợp vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo xây dựng Thái Nguyên sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, là một trong những trung tâm vùng trung du và miền núi phía Bắc về phát triển công nghiệp, dịch vụ, y tế và giáo dục - đào tạo.

 Các đại biểu cũng đã đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện bản Dự Thảo, trong đó chủ yếu tập trung vào việc: Lưu ý sử dụng các thuật ngữ; cần điều chỉnh một số chỉ tiêu cụ thể nêu trong Đề án; đánh giá kỹ hơn về số lượng, chất lượng cán bộ làm công tác dân vận trên địa bàn tỉnh; bổ sung một số giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác này…

 Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Hoàng Sơn đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng chí cho biết dự thảo Đề án được xây dựng với bố cục tương đối hoàn chỉnh, tuy nhiên nội dung cụ thể cần được nghiên cứu kỹ hơn nữa trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của địa phương để đạt hiệu quả tốt nhất. Đồng chí lưu ý các cán bộ của Ban cần tổng hợp tiếp thu chính xác các ý kiến đóng góp tại hội nghị để bổ sung vào Đề án.

Nguồn: baothainguyen.org.vn, ngày 21/4/2016

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác