Thứ Sáu, 21/6/2024
Nghiệm thu cấp bộ (ban Đảng) Đề án “Công tác dân vận tham gia khắc phục các hiện tượng lệch lạc trong thờ cúng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ta hiện nay”

Hội đồng nghiệm thu Đề án có sự tham gia của Chủ tịch Hội đồng - GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và thành viên là các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực tôn giáo, dân vận đang công tác và làm việc tại Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Chính trị  Quốc gia Hồ Chí Minh...

Lễ nghiệm thu có sự tham dự của các đồng chí Phó Trưởng Ban: Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Lam, cùng đại diện các vụ, đơn vị Ban Dân vận Trung ương.


 ThS. Trịnh Minh Đại đã báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề án

Tại lễ nghiệm thu, ThS. Trịnh Minh Đại, chủ nhiệm Đề án, đã báo cáo tóm tắt về tình hình, kết quả nghiên cứu của Đề án.

Trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát hoạt động của các "tổ chức" và cách thức sinh hoạt của những người tin theo các hiện tượng lệch lạc trong thờ cúng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trải rộng trên nhiều tỉnh thành trong cả nước, nhóm tác giả đề án đã chỉ ra việc xuất hiện và quá trình phát triển, những đặc điểm, bản chất, phân tích những ảnh hưởng và làm rõ những vấn đề đang đặt ra của hiện tượng lệch lạc trong thờ cúng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ta hiện nay. Từ đó rút ra kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp chủ yếu, kiến nghị xử lý, khắc phục các hiện tượng này trong thời gian tới.

Hội đồng đánh giá, đây là Đề án mang tính thực tiễn nhằm giải quyết vấn đề lệch lạc thờ cúng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhiều địa phương trong cả nước. Đề án có khả năng ứng dụng cao, đặc biệt là đối với các địa phương đang diễn ra các hiện tượng này. Những nghiên cứu, đề xuất của Đề án được cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành chức năng của Trung ương và địa phương quan tâm nghiên cứu, vận dụng sẽ góp phần giải quyết dứt điểm các "tổ chức", hiện tượng này trong thời gian tới; đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng chính đáng của quần chúng nhân dân, đảm bảo hình ảnh cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh không bị lợi dụng vào mục đích chính trị, kinh tế,... thông qua vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo.

Các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu nhất trí, nhóm tác giả đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các nhà khoa học tại Hội đồng cấp cơ sở để tu chỉnh, bổ sung hoàn thiện Đề án, đồng thời tiếp tục phản biện, tham gia ý kiến với nhóm tác giả Đề án về những vấn đề học thuật trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, về các giải pháp mang tính đặc trưng của dân vận đối với những hiện tượng lệch lạc trong thờ cúng Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện nay...

Chủ tịch Hội đồng - GS.TSKH. Phạm Mạnh Hùng đề nghị nhóm tác giả nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp, phản biện của các nhà khoa học trong Hội đồng, tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện sản phẩm Đề án.

ThS.Trịnh Minh Đại, thay mặt nhóm tác giả, cảm ơn các thành viên Hội và trả lời và trân trọng tiếp thu các ý kiến phản biện và tham gia của Hội đồng đối với Đề án.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương cảm ơn sự những đóng góp thiết thực, quý báu của Hội đồng đối với Đề án đồng thời đánh giá cao những nghiên cứu của nhóm tác giả. Đồng chí cho rằng, một số vấn đề được nêu ra trong Đề án sẽ được Ban Dân vận Trung ương nghiên cứu, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong giải quyết các vấn đề về hiện tượng lệch lạc trong thờ cũng Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng và các vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo mới nói chung. Đồng chí Nguyễn Lam mong muốn nhóm tác giả Đề án tiếp tục có những nghiên cứu, tham mưu hiệu quả những vấn đề về công tác dân vận, công tác tôn giáo trong thời gian tới, đồng thời mong các thành viên trong Hội đồng tiếp tục có những đóng góp những ý kiến về lĩnh vực khoa học, thực tiễn đối với công tác dân vận của Đảng và trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban Dân vận Trung ương.


Các đại biểu tham dự Lễ nghiệm thu Đề án

Các thành viên của Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu Đề án “Công tác dân vận tham gia khắc phục các hiện tượng lệch lạc trong thờ cúng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ta hiện nay” với 6/6 phiếu, đạt loại khá./.

Hoàng Phong


 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất