Thứ Năm, 23/5/2024
Ninh Bình: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho thành viên tổ dân vận thôn, xóm, phố

 Các học viên tham quan thực tế ở xã Văn Phong (Nho Quan, Nnh Bình)

Trong thời gian 1 ngày, các học viên được đến tham quan thực tế và trao đổi kinh nghiệm ở một số mô hình dân vận khéo tại xã Khánh Thành (Yên Khánh), Ninh Giang (Hoa Lư), Gia Lập (Gia Viễn), Văn Phong (Nho Quan). Đây là các mô hình điển hình, hoạt động hiệu quả góp phần xây dựng hạ tầng cơ sở nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Các tổ đã tham gia vận động nhiều hộ gia đình hiến đất, chuyển đổi đất canh tác để xây dựng các công trình công cộng; tập trung đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội...

Kinh nghiệm từ hoạt động thực tiễn của các tổ dân vận cho thấy: các thành viên của tổ đã có sự phối hợp chặt chẽ, kết hợp giữa phương pháp tuyên truyền miệng với tuyên truyền qua hội nghị, hệ thống truyền thanh...

Nội dung, hình thức hoạt động của tổ dân vận được duy trì thường xuyên, qua từng năm có đổi mới, chủ trì phối hợp chỉ đạo, thực hiện những việc khó, việc mới ở thôn, xóm. Đặc biệt hoạt động của các tổ luôn đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của chi bộ đảng.

Những kinh nghiệm này sẽ được các học viên nghiên cứu, vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện ở địa phương mình nhằm duy trì, đổi mới nội dung sinh hoạt định kỳ, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ dân vận thôn, xóm, phố từ đó góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân./.

Nguồn: baoninhbinh.org.vn, ngày 29/8/2017

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi