Thứ Sáu, 23/2/2024
Bình Phước: Năm 2017, trên 950 cán bộ được tập huấn công tác dân vận

Để việc tổ chức đạt hiệu quả, thuận tiện cho học viên đi lại, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Phước đã chia 11 huyện, thị thành 5 cụm lớp với khoảng 866 tổ trưởng tổ dân vận. Lớp 1 tổ chức tại thị xã Bình Long, lớp 2 mở tại huyện Lộc Ninh, lớp 3 mở tại huyện Bù Đăng, lớp 4 mở tại thị xã Phước Long và lớp 5 mở tại thị xã Đồng Xoài.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Xuân Trang cho biết: Năm 2017 đã đạt mục đích đề ra cả về tổ chức, chất lượng nội dung và số lượng học viên tham gia. Tại các lớp tập huấn, báo cáo viên Ban Dân vận Trung ương và của tỉnh đã giới thiệu, trang bị cho đội ngũ cán bộ dân vận nắm bắt kịp thời những chủ trương, quan điểm mới của Đảng kể từ sau Đại hội XII đến nay; kỹ năng, nghiệp vụ dân vận cần thiết để cán bộ dân vận, nhất là cán bộ cơ sở áp dụng vào thực tiễn công việc. Trong khi hiện nay, các thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh mới tổ chức xong đại hội chi bộ và có nhiều thay đổi về chức danh bí thư chi bộ - tổ trưởng tổ dân vận. Đây là lần đầu tiên Bình Phước triển khai công tác bồi dưỡng tập huấn có quy mô, số lượng lớn nhất từ trước đến nay, với gần 1.000 người, từ đội ngũ dân vận cấp tỉnh, huyện, xã đến tổ trưởng tổ dân vận thôn, ấp, khu phố.

Nội dung lớp tập huấn chuyên đề 2017 có nhiều điểm mới so với các năm trước, tập trung vào các nội dung: quan điểm của Đảng về công tác dân vận và đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị trong tình hình mới; công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo; công tác nắm bắt và phản ánh tình hình nhân dân; việc tổ chức phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở cơ sở; công tác dân vận với việc nắm dư luận xã hội, xử lý tình huống ở cơ sở và kỹ năng giao tiếp với nhân dân; trao đổi những kinh nghiệm, khó khăn vướng mắc trong thực tiễn ở cơ sở; thảo luận xử lý các tình huống, vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nghiệp vụ ở cơ sở./.

Nguồn: baobinhphuoc.com.vn, ngày 20/11/2017

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi