Thứ Hai, 22/7/2024
Hội Người cao tuổi quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII
 
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm


Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự, quán triệt tại Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm còn có các đồng chí: Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Bình, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo, cán bộ Trung ương Hội NCT Việt Nam cùng 220 cán bộ, hội viên tiêu biểu Hội NCT TP Hà Nội.

Tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày chuyên đề “Những vấn đề về NCT Việt Nam”. Trong đó, nhấn mạnh: Những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã có quan điểm, chủ trương, chính sách cụ thể đối với NCT, tiếp cận tiến bộ thế giới. NCT tiếp tục đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với 6,5 triệu NCT trực tiếp tham gia lao động, sản xuất; 100 ngàn NCT làm chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh; hơn 350 ngàn NCT đạt danh hiệu làm kinh tế giỏi; 656 ngàn NCT tham gia công tác đảng, hệ thống chính trị.

 
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai quán triệt tại Hội nghị 


Tuy nhiên, Việt Nam cũng đối diện với các thách thức liên quan đến NCT như: xu hướng già hóa dân số diễn ra nhanh chóng, ảnh hưởng đến năng suất lao động, thị trường lao động, thu nhập, bất bình đẳng xã hội, hệ thống chăm sóc sức khỏe, chính sách an sinh xã hội; mô hình bệnh tật thay đổi nhanh, số lượng NCT mắc bệnh không lây nhiễm, gánh nặng bệnh “kép” gia tăng; số lượng bệnh viện chuyên ngành hoặc cơ sở y tế, khoa lão, cán bộ y tế chuyên khoa, giường bệnh dành cho NCT còn rất thiếu; hệ thống cơ sở chăm sóc NCT chưa đáp ứng nhu cầu, còn ít chương trình, công trình công cộng phục vụ lợi ích NCT; một bộ phận NCT ít nhận được sự quan tâm, chăm sóc của con cái do sự di cư lao động từ nông thôn ra thành thị…

Theo thống kê, đến 1/4/2021, dân số Việt Nam đạt 98,2 triệu người, trong đó có 12,5 triệu người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên (12,8%); 8,1 triệu người từ 65 tuổi trở lên (8,3%); gần 2 triệu người từ 80 tuổi trở lên (2%). Chỉ số già hóa tăng nhanh từ năm 2009, xu hướng già hóa dân số ở Việt Nam đang diễn ra nhanh chóng. Dự báo đến năm 2029, Việt Nam có 17,2 triệu người cao tuổi, chiếm 16,5% dân số. 

Định hướng một số hoạt động Hội NCT trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai mong muốn các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức tiếp tục quan tâm đến NCT không chỉ bằng chính sách mà còn động viên, cổ vũ NCT cùng tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt một số nội dung trọng tâm của Nghị quyết Trung ương 6 khóa 13, trong đó tập trung vào Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận số 45-KL/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã thông tin tình hình kinh tế - xã hội trong nước và thế giới.

 
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt tại Hội nghị 


Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu một số nội dung cơ bản của cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình đề nghị các cấp Hội NCT cả nước tích cực học tập, tuyên truyền sâu rộng, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa 13 gắn với triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, sớm đưa nội dung văn kiện Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII…

Tin và ảnh: Hà Thanh

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất