Thứ Sáu, 21/6/2024
Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Thảo luận nhiều nội dung quan trọng
 
Quang cảnh Hội nghị

 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Phạm Tiến Nam, Bùi Thị Thơm, Nguyễn Xuân Định; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội; các đồng chí đại diện Ban Dân vận Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương...

Dưới sự điều hành, chủ trì của Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội đã báo cáo, thảo luận và cho ý kiến về các nội dung quan trọng. Đó là: Công tác cán bộ; hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII; Kế hoạch triển khai, thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể”; kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/HNDTW ngày 20/7/2014 Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới; kế hoạch tổng kết Nghị quyết số 34-NQ/HNDTW ngày 26/7/2017 Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về việc thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm và ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VIII) về “Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho nông dân”. 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lương Quốc Đoàn ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ vào các nội dung Hội nghị, đồng thời đề nghị: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng các ban, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng; đồng thời, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình cần chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Nghị quyết 69/NQ-CP ngày 11/5/2024 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam; Quyết định số 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án "Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030 bởi đây là những nội dung quan trọng mang tính định hướng, dẫn dắt cho hoạt động Hội và phong trào nông dân trong thời gian tới.

(hoinongdan.org.vn) 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất