Thứ Bảy, 22/6/2024
Đồng Nai: Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương, đơn vị
 
Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước khen thưởng các tập thể
thực hiện tốt công tác Dân vận và quy chế dân chủ năm 2020
 


Khi dân chủ, thực hành dân chủ được mở rộng và phát huy; phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” được tôn trọng và triển khai thực hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội sẽ góp phần quan trọng tạo nên sức mạnh tổng hợp trong nhân dân tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ở từng địa phương, đơn vị.

* Phát huy sức mạnh từ nhân dân

Xã Gia Canh (H.Định Quán) hiện có 70% dân số sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nhưng diện tích đất canh tác trong xã không nhiều, chủ yếu là diện tích đất rừng tự nhiên và có tới 1 ngàn ha đất chuyên trồng mía, trong khi cây mía không đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân những năm qua, vì thế đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Đình Trung (ngụ ấp 5) bộc bạch, quê ông ở miền Trung, vào xây dựng vùng kinh tế mới ở Gia Canh từ những năm 1990. Hơn 30 năm vào sinh sống ở đây, cuộc sống tuy vẫn còn nhiều gian khó nhưng qua công tác tuyên truyền, vận động và chăm lo đời sống người dân của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp nên người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của địa phương, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua đó, góp phần để Gia Canh đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2016, đang tiếp tục phấn đấu để cuối năm nay hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Theo Ủy ban MTTQ xã Gia Canh, để huy động được sức dân trong xây dựng nông thôn mới, điều quan trọng là tất cả chủ trương, chính sách, giải pháp liên quan đến sự phát triển của địa phương, có tác động trực tiếp tới người dân đều được công khai theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Những nội dung nào người dân còn thắc mắc, có ý kiến, kiến nghị thì lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng tổ chức đối thoại trực tiếp để lắng nghe dân nói, giải thích cho dân hiểu và giải quyết triệt để, đúng thủ tục, quy định và thẩm quyền đối với những vấn đề dân phản ánh, kiến nghị. Từ đó, tạo uy tín của cấp ủy, chính quyền với nhân dân và phát huy sức mạnh trong nhân dân.

Nhờ đó trong giai đoạn 2010-2019 nhân dân xã Gia Canh đã đóng góp hơn 15 tỷ đồng để thi công hơn 30km đường giao thông nông thôn và tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công lao động để chung tay xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn của xã có nhiều thay đổi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó bí thư thường trực Huyện ủy Định Quán Trần Hữu Hạnh cho biết, cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người đứng đầu các đơn vị ngày càng nhận thức đúng hơn về chủ trương của Đảng và Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở. Theo đó, việc thực hiện QCDC cơ sở ở các loại hình trên địa bàn huyện đều đạt nhiều kết quả tích cực.

Hiện nay ở các xã, thị trấn của huyện, khi thực hiện QCDC theo Pháp lệnh 34/2017/PL-UBTVQH11 đều gắn với phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, nâng cao chất lượng hoạt động của ban giám sát đầu tư cộng đồng…

Khi triển khai thực hiện các công trình, dự án, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội, các địa phương đều tổ chức lấy ý kiến của nhân dân hoặc thông qua MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Khi nhân dân đồng thuận thì mới tiến hành triển khai thực hiện. Việc thực hiện các công trình, dự án đều có sự giám sát của ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư cộng đồng các xã, thị trấn.

Theo báo cáo của Huyện ủy Định Quán, từ năm 2016 đến nay, ban giám sát đầu tư cộng đồng các xã, thị trấn đã giám sát 774 dự án, công trình đường giao thông nông thôn và các công trình, phúc lợi xã hội tại địa phương, qua đó đã phát hiện một số lỗi nhỏ như: thi công gây tiếng ồn và bụi trong khu dân cư, việc gửi hồ sơ thiết kế cho ban giám sát đầu tư cộng đồng trễ so với quy định… Các lỗi này được góp ý và khắc phục kịp thời.

Đối với ban thanh tra nhân dân các xã, thị trấn đã giám sát 343 cuộc về các nội dung: giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; việc thu, chi, quyết toán các công trình xây dựng do dân đóng góp; công tác bình xét ấp, khu phố văn hóa và gia đình văn hóa… Qua giám sát đã phát hiện một số sai phạm và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý, khắc phục theo quy định.

* Đề cao quyền làm chủ của nhân dân

Đồng chí Phạm Thị Kim Chung, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy nhận xét, thời gian qua các cấp ủy luôn quan tâm chỉ đạo quán triệt và thực hiện tốt Thông tri số 04-TT/TU ngày 12-4-2016 của Ban TVTU về thực hiện Kết luận 120-KL-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Trong đó, năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, Ban TVTU đã chỉ đạo, thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị và thực hiện nghiêm túc dân chủ trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; phát huy dân chủ, trí tuệ của nhân dân trong góp ý dự thảo báo cáo chính trị đại hội Đảng các cấp; trong giới thiệu, hiệp thương và đóng góp ý kiến với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Qua tổng hợp, có 348 lượt ý kiến của nhân dân góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 214 lượt ý kiến góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Đồng thời có 99,74% cử tri trong tỉnh đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần vào thành công tốt đẹp của cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện QCDC trên địa bàn tỉnh có hiệu quả, UBND tỉnh cũng đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm Quyết định 56/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về “Thực hiện QCDC ở cơ sở trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, tái định cư trên địa bàn tỉnh”. Các dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đều công khai cho nhân dân biết và lấy ý kiến đóng góp của người dân, từ đó hầu hết các dự án quan trọng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đã và đang được triển khai thực hiện đúng kế hoạch đề ra, trong đó có dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành - dự án trọng điểm quốc gia.

Việc thực hiện QCDC ở cơ sở còn được các cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, góp phần cải thiện chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã và đang phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu rõ tác hại của dịch bệnh Covid-19, từ đó chấp hành tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn của ngành Y tế về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đoàn kết, đồng lòng cùng cấp ủy Đảng, chính quyền chung tay phòng, chống dịch để hy vọng sớm đẩy lùi được dịch bệnh, mang lại cuộc sống an lành cho nhân dân như trước khi chưa có dịch bệnh.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác Dân vận năm 2020 của Đồng Nai vào tháng 1-2021, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương (nay là Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai) cho biết, Ban Dân vận Trung ương đã chọn chủ đề công tác Dân vận năm 2021 là năm thực hiện QCDC ở cơ sở. Do đó, hệ thống chính trị của tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu cấp ủy chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả QCDC ở xã, phường, thị trấn; cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Phải làm sâu sắc giá trị xã hội chủ nghĩa bằng những quy tắc, quy chế dân chủ của chúng ta. Khi xây dựng chính sách phải hợp lòng dân thì mới thuyết phục được dân.


(baodongnai.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất