Thứ Tư, 21/2/2024
Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương

Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì Hội nghị.

Cùng dự Hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; các Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương: Nguyễn Lam, Bùi Tuấn Quang; các thành viên đoàn kiểm tra; đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị của Ban Dân vận Trung ương và đại diện thủ trưởng các đơn vị thuộc Đảng ủy Công an Trung ương.

 
 Quang cảnh Hội nghị

Tăng cường công tác dân vận của hệ thống chính trị trong CAND

Tại Hội nghị, thay mặt BTV Đảng ủy Công an Trung ương, đồng chí Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trong lực lượng Công an nhân dân (CAND) (2010 - 2020), trong đó nhấn mạnh: Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn xác định công tác dân vận là công tác cơ bản, chiến lược, lâu dài, một trong những nội dung quan trọng của công tác Đảng, công tác chính trị, nghiệp vụ của lực lượng CAND; là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương và của cán bộ, chiến sĩ CAND nhằm góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Qua việc thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), nhận thức của đảng viên, cán bộ, chiến sĩ về công tác dân vận đã được nâng lên, xác định rõ vị trí, vai trò to lớn của công tác dân vận đối với cả hệ thống chính trị nói chung và của lực lượng CAND nói riêng. Đồng thời đã giúp cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững cơ bản về nguyên tắc, cơ chế và phong cách tiến hành công tác dân vận; từ đó, thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia nhiều hơn, tự giác hơn trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ).

Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp luôn quan tâm giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vai trò, vị trí của nhân dân và công tác dân vận trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự; cụ thể hóa nội dung Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) trong công tác của lực lượng CAND, qua đó đã đẩy mạnh thực hiện các mặt công tác như­: Cải cách thủ tục hành chính, thực hiện Quy chế dân chủ trong lực lượng CAND; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; duy trì, phát huy hiệu quả các hoạt động xã hội, từ thiện, giúp đỡ nhân dân trong khó khăn, hoạn nạn; tập trung nhiều biện pháp đẩy mạnh công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng, chống tội phạm; tuyên truyền, biểu d­ương, khen th­ưởng kịp thời các điển hình tiên tiến và ng­ười có công trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự; thực hiện hiệu quả chủ trương tăng cường cán bộ xuống cơ sở bám địa bàn, bám dân, vận động nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nư­ớc và tham gia bảo vệ an ninh trật tự.

Hiện nay, cả nước có trên 2.000 mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ hoạt động, trong đó có nhiều mô hình phát huy tác dụng, hiệu quả góp phần làm giảm tội phạm, giữ vững, ổn định tình hình ANTT ở cơ sở, tiêu biểu là các mô hình: Xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy, Nhà trường nói không với ma túy và tệ nạn xã hội, Xóm đạo bình yên, “Camera phòng, chống tội phạm”, Dòng họ an toàn về ANTT, “Đội công nhân xung kích tự quản về ANTT”, Thanh niên xung kích tham gia giữ gìn ANTT vùng biên”, Cụm liên kết an toàn về ANTT khu vực giáp ranh, Tổ tàu thuyền, bến, bãi an toàn, Nhà trọ tự quản, an toàn về ANTT...

Nổi bật là, công an các đơn vị, địa phương đã chủ động cải cách hành chính theo hướng đơn giản hóa các thủ tục nhằm rút ngắn thời gian giải quyết công việc, giảm số lần đi lại của nhân dân, hiện đại hóa và công khai, minh bạch các thủ tục hành chính như: Đăng ký, quản lý cư trú; cấp, quản lý chứng minh nhân dân, căn cước công dân; đăng ký quản lý phương tiện giao thông; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phòng cháy và chữa cháy; triển khai thực hiện hộ chiếu điện tử; thủ tục xuất cảnh... Kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức có 98,5% rất hài lòng, hoặc hài lòng với việc công khai, niêm yết thủ tục hành chính.     

Các mô hình "Dân vận khéo" được tập trung xây dựng trên các lĩnh vực công tác công an, trọng tâm là: Công tác vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; công tác tham mưu; công tác tác cải cách hành chính, thực hiện Quy chế dân chủ; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác vận động, tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù và công tác tuyên truyền, xã hội từ thiện. Tiêu biểu là các mô hình: “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, “4 cùng với nhân dân”, “Tham mưu giỏi, dân vận tốt, phát huy sức mạnh toàn dân trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”, “Nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm hình sự"...

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, việc triển khai, thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) ở một số đơn vị còn chậm nên hiệu quả thực hiện quy chế công tác dân vận chưa cao; công tác tham mưu, phối hợp thực hiện công tác dân vận ở một số địa phương, cơ sở chưa rõ về cơ chế phối hợp nên quá trình thực hiện còn lúng túng; cán bộ làm công tác dân vận ở nhiều nơi còn hạn chế về khả năng nói tiếng dân tộc, hiểu phong tục tập quán người dân tộc thiểu số; lực lượng chuyên trách làm công tác dân vận ở các đơn vị, địa phương thường xuyên thay đổi.

Những hạn chế, tồn tại nêu trên có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ quan là do một số cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, ngành Công an về công tác dân vận; một số cán bộ, chiến sĩ còn có nhận thức coi nhẹ công tác dân vận, ý thức chấp hành quy chế, quy trình công tác chư­a nghiêm túc, còn vi phạm kỷ luật, thậm chí có một số lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ bị xử lý hình sự.

Tiếp tục đổi mới, đưa công tác dân vận đi vào cuộc sống

Tại buổi làm việc, các đại biểu dự Hội nghị đã trao đổi, làm rõ những kết quả nổi bật, thuận lợi, khó khăn của công tác dân vận của hệ thống chính trị trong CAND thời gian qua. Đồng thời, cũng đưa ra một số đề xuất, kiến nghị để thực hiện có hiệu quả Quy chế công tác công tác của hệ thống chính trị trong CAND trong thời gian tới.

Tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra, phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn ý thức sâu sắc những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) trong lực lượng CAND là thành quả của sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, sự phấn đấu không ngừng của toàn thể đảng viên, cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng CAND, sự phối hợp, giúp đỡ của các cấp, các ngành, địa phương và ủng hộ, giúp đỡ to lớn của các tầng lớp nhân dân.


 Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị

Để thực hiện có hiệu quả Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) trong thời gian tới, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục quán triệt nghiêm túc và cụ thể hóa việc triển khai thực hiện hiệu quả những ý kiến kết luận của Đoàn kiểm tra; tiếp tục gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới... Đồng thời, bảo vệ an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, quyết tâm xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao cho.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) trong Đảng ủy Công an Trung ương.

 
 Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu kết luận Hội nghị

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: Quan điểm xem công tác dân vận là nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên của lực lượng công an được xuyên suốt qua nhiều nhiệm kỳ và trở thành truyền thống của ngành Công an, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn lực lượng đối với công tác dân vận. Đảng ủy Công an Trung ương đã cụ thể hoá Quyết định số 290-QĐ/TW phù hợp với nhiệm vụ của ngành, tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, tiếp tục đổi mới cách thức làm công tác dân vận, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an, đối với Đảng, Nhà nước. Những kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đối với an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và việc thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường cho địa bàn chiến lược, đến nay đã đưa hơn 26.000 công an chính quy về xã, phường, thị trấn là sự nỗ lực lớn, qua đó góp phần tăng cường, củng cố an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các địa bàn, đảm bảo an toàn cho cuộc sống người dân.

Tán thành ý kiến của Bộ trưởng Tô Lâm, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá: Kết quả nổi bật nhất của công tác dân vận trong lực lượng CAND là sự gần dân, sát dân, giải quyết hiệu quả, thiết thực vấn đề chính đáng, hợp pháp mà người dân quan tâm. Chủ trương đưa lực lượng công an chính quy về xã, phường, thị trấn hay cải cách thủ tục hành chính, thay đổi quản lý hộ khẩu, phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng... đã mang lại niềm tin cho nhân dân đối với lực lượng Công an, đối với Đảng, Nhà nước.

 
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm
và các đại biểu dự Hội nghị


Nhắc lại 5 quan điểm của Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và nhiều văn bản liên quan đến nhiệm vụ chính trị của ngành Công an và công tác dân vận, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục lồng ghép nội dung các văn bản này vào việc thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) để tăng cường hiệu công tác dân vận trong lực lượng CAND.

Trong bối cảnh mới đặt ra rất nhiều thách thức, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục đổi mới công tác dân vận, làm sao gần dân hơn, sát dân hơn, để công tác dân vận ngày càng đi vào chiều sâu mọi mặt đời sống xã hội. Đồng thời, tiếp tục tăng cường phối hợp trong hệ thống chính trị, để ngành Công an lắng nghe được nhiều chiều hơn trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị, tiếp tục xây dựng lực lượng CAND vững mạnh...

Tin và ảnh: Hà Thanh


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác