Thứ Hai, 5/6/2023
Cơ quan Ban Dân vận Trung ương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị

 Quang cảnh Hội nghị

Các đồng chí: Điểu K’Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực; Nguyễn Phước Lộc, Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có các Phó Trưởng Ban: Nguyễn Lam, Bùi Tuấn Quang, Đỗ Văn Phớn cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ban Dân vận Trung ương.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Trưởng Ban đã trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết công tác đảng và công tác cơ quan. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2020, Ban Dân vận Trung ương đã cơ bản hoàn thành các chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục xây dựng cơ quan vững mạnh và đổi mới. Công tác xây dựng đảng, xây dựng cơ quan tiếp tục được quan tâm. Hoạt động của lãnh đạo Ban, của các vụ, đơn vị bám sát chương trình, kế hoạch đề ra. Trong đó, các vụ, đơn vị đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung công tác theo kể hoạch được duyệt; kịp thời thực hiện những nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của lãnh đạo Ban, tích cực tham mưu triển khai thực hiện “Năm Dân vận khéo" 2020; làm tốt công tác chuẩn bị cho Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” toàn quốc, Đại hội thi đua yêu nước ngành dân vận; làm tốt công tác tham mưu cho 02 Ban chỉ đạo và Hội đồng công tác quần chúng Trung ương; tham mưu 09 báo cáo chuyên đề có chất lượng (như báo cáo tình hình dịch Covid-19; báo cáo xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long; báo cáo về giá gạo, điện..). Công tác tổ chức, cán bộ luôn được kiện toàn. Việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan tiếp tục được mở rộng. Đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan thực hiện tốt các quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước và cơ quan. Công tác phối hợp với các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương về công tác dân vận tiếp tục được tăng cường...

Sau trình bày Báo cáo, Hội nghị các đại biểu đã được nghe 11 ý kiến phát biểu, đóng góp vào dự thảo. Các ý kiến đều cơ bản nhất trí cao với Báo cáo sơ kết công tác đảng, công tác cơ quan 6 tháng đầu năm 2020; đi sâu phân tích, đánh giá thêm những mặt công tác đã đạt được, chưa đạt được, cũng như phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, và kiến nghị, đề xuất. Một số đại biểu đã đóng góp ý kiến, đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác trong thời gian tới.


Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban thay mặt lãnh đạo Ban ghi nhận những nỗ lực cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ban Dân vận Trung ương. Các nội dung trong kế hoạch năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2020 đã được toàn cơ quan, các đơn vị, cá nhân triển khai thực hiện nghiêm túc. Toàn cơ quan tiếp tục nỗ lực, xây dựng lề lối công tác, nền nếp làm việc, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, theo dõi địa bàn, nắm tình hình nhân dân. Ở các vị trí công tác, từ cán bộ đến nhân viên có tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực trong công việc, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, cùng phấn đấu xây dựng đạo đức trong sáng, lành mạnh, tiết kiệm, nâng cao trách nhiệm của người cán bộ tham mưu công tác dân vận của Đảng.

Trong thời gian tới, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Ban Dân vận Trung ương cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, thẩm định đáp ứng yêu cầu của Đảng, công tác tham mưu của Ban cần khẩn trương và kịp thời hơn. Cán bộ toàn cơ quan Ban Dân vận Trung ương nắm chắc đường lối, quan điểm của Đảng về công tác dân vận; tiếp tục tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân. Các vụ, đơn vị trong Ban cần rà soát, rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế trong phân công công việc và phối hợp giữa các bộ phận, phấn đấu thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Về nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2020, đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước còn gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra, trong khi đó vẫn còn nhiều nhiệm vụ lớn, quan trọng phải hoàn thành tốt, hoàn thành đúng tiến độ. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Ban Dân vận Trung ương cần tập trung, cố gắng thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể: Triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025); đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, gắn với trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, đảng viên. Chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức trong cơ quan hoạt động có hiệu quả, tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động, nhất là phong trào thi đua hướng tới Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng. Đồng thời tổ chức tốt các hoạt động Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và Đại hội thi đua yêu nước của hệ thống dân vận năm 2020; tổng kết cuộc thi báo chí và gặp mặt tấm gương “Dân vận khéo". Tổng kết Chương trình hành động số 31 về thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác dân vận. Chuẩn bị tổng kết công tác cơ quan, công tác dân vận toàn quốc năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021...

Các vụ, đơn vị tiếp tục bám sát Kế hoạch công tác năm 2020, tham mưu thực hiện đúng tiến độ. Tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tổng hợp ý kiến nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng (theo Thông báo số 159-TB/TW, ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị).

Nhân dịp Hội nghị, phát động phong trào Xanh - Sạch - Đẹp cơ quan, đồng chí Trưởng Ban đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên trồng ít nhất một cây xanh trong phòng làm việc để tạo môi trường xanh mát, thân thiện nơi công sở.


Đồng chí Điểu K’Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực 
trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Vụ Đoàn thể nhân dân, Ban Dân vận Trung ương

Tại Hội nghị, đồng chí Điểu K’Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực đã trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Vụ Đoàn thể nhân dân, Ban Dân vận Trung ương./.

Hoàng Phong

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất