Thứ Năm, 29/2/2024
Ban Dân vận Trung ương tổng kết công tác đảng và công tác chuyên môn cơ quan năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
 
Quang cảnh Hội nghị 

 

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực; Đỗ Văn Phới, Phó Trưởng Ban, Bí thư Đảng ủy cơ quan; Vy Tư Liệu, Chủ tịch Công đoàn cơ quan. Dự Hội nghị còn có các đồng chí: Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn viên chức Việt Nam; các đồng chí Phó Trưởng Ban và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ban Dân vận Trung ương.

Trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng và công tác cơ quan năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Phới, Phó Trưởng Ban, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Dân vận Trung ương đã nhấn mạnh: Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Ban và Đảng ủy cơ quan, hoạt động tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội, công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Ban Dân vận Trung ương cơ bản hoàn thành tốt theo kế hoạch đề ra.

 
Đồng chí Đỗ Văn Phới trình bày dự thảo Báo cáo 

 

Hoạt động của lãnh đạo Ban, các vụ, đơn vị bám sát theo chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với tình hình dịch bệnh; duy trì nền nếp chế độ giao ban cơ quan, sinh hoạt Đảng ủy, chi bộ, nhất là các cuộc sinh hoạt chuyên đề của Đảng bộ. Công tác tổ chức, cán bộ được quan tâm; công tác đào tạo, bồi dưỡng, chính sách cán bộ được thực hiện đúng quy định. Việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan tiếp tục được phát huy trên các mặt công tác. Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan luôn nỗ lực thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy chế, quy định cơ quan; có ý thức, trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác phối hợp với các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương tiếp tục được duy trì, góp phần thực hiện tốt công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên một số nội dung công tác phải điều chỉnh so với kế hoạch. Việc theo dõi, báo cáo, phản ánh tình hình liên quan đến công tác dân vận và đề xuất giải pháp để giải quyết những vấn đề nảy sinh tại địa phương, cơ sở có lúc chưa thường xuyên, kịp thời. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một vài chi bộ so với yêu cầu công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới có mặt còn hạn chế…

Trong năm 2022, Đảng ủy cơ quan Ban Dân vận Trung ương tập trung thực hiện các nhiệm vụ công tác Đảng bao gồm: công tác xây dựng Đảng bộ về chính trị, tư tưởng, đạo đức; công tác xây dựng tổ chức đảng; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội. Ban Dân vận Trung ương đề ra 11 nhiệm vụ chính trị của cơ quan, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chính như: chủ động nghiên cứu, tham mưu thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận, Quyết định số 23-QĐ/TW của Bộ Chính trị; tăng cường đi công tác cơ sở, nắm tình hình, đời sống, tâm trạng các tầng lớp nhân dân…

Tại Hội nghị, Ban Thanh tra nhân dân cơ quan Ban Dân vận Trung ương đã báo cáo kết quả hoạt động năm 2021; BCH Công đoàn cơ quan báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan. Nhiều ý kiến của các lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan thảo luận tại Hội nghị đã làm rõ, minh chứng thêm các kết quả nổi bật của công tác đảng và công tác chuyên môn cơ quan năm 2021, chỉ rõ các hạn chế, tồn tại và đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảng và công tác chuyên môn cơ quan năm 2022.

Tại Hội nghị, Công đoàn cơ quan Ban Dân vận Trung ương tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân cơ quan; Đảng ủy cơ quan, Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương đã trao tặng Cờ thi đua, nhiều Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảng, công tác chuyên môn năm 2021.

 
Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Quang Trường trao
Giấy khen của Đảng ủy cơ quan Ban Dân vận Trung ương cho 3 chi bộ tiêu biểu


 

 
 Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài trao Cờ thi đua của Ban cho Vụ Đoàn thể nhân dân

 
Lãnh đạo Ban trao Bằng khen của Ban Dân vận Trung ương cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2021 

 

Thay mặt Lãnh đạo Ban và lãnh đạo Công đoàn cơ quan Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực và đồng chí Vy Tư Liệu, Chủ tịch Công đoàn cơ quan đã ký Giao ước thi đua năm 2022.

 
Lãnh đạo Ban và lãnh đạo công đoàn cơ quan ký Giao ước thi đua năm 2022 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi nhận: Năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, đội ngũ lãnh đạo có nhiều thay đổi nhưng lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Ban Dân vận Trung ương đã nỗ lực, tích cực, đoàn kết, thống nhất hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của công tác đảng, công tác chuyên môn. Công tác đảng được thực hiện tốt, nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham mưu với Bộ Chính trị ban hành Quy định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; thực hiện đúng tiến bộ các đề án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; tham mưu hoạt động Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Hội đồng công tác quần chúng, Ban Chỉ đạo 68 Trung ương ngày càng thiết thực, hiệu quả…

 
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

 

Biểu dương những nỗ lực, cố gắng của lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động cơ quan và các kết quả trong công tác đảng, công tác chuyên môn cơ quan Ban Dân vận Trung ương đạt được trong năm qua, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài mong muốn trong năm 2022, lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động cơ quan đoàn kết, thống nhất; phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, sự tâm huyết và nhiệt tình; giữ gìn phẩm chất đạo đức, rèn luyện tác phong người cán bộ dân vận… nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ công tác đảng và công tác chuyên môn để xứng đáng với danh dự cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về công tác dân vận.

*Trước đó, Đảng ủy cơ quan Ban Dân vận Trung ương đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về chỉ định đồng chí Đỗ Văn Phới, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Dân vận Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 
Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Quang Trường trao
Quyết định cho đồng chí Đỗ Văn Phới
 

 

Tin Hà Thanh, ảnh Hoàng Phong

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất