Thứ Bảy, 22/6/2024
Ban Dân vận Trung ương khảo sát đề tài trọng điểm quốc gia tại Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
 
Quang cảnh buổi làm việc 

 

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội LHTN  Việt Nam cho biết thời gian qua, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tập trung chỉ đạo và triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp với thực tiễn nhằm khơi dậy khát vọng cống hiến, sức sáng tạo, tính tự chủ và phát huy sức mạnh của thanh thiếu niên; đồng thời chú trọng thiết kế các chương trình, hoạt động đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh thiếu niên trong thời kỳ mới.

Trong đó, việc thực hiện 3 phong trào hành động cách mạng của Đoàn được triển khai đồng bộ, sâu rộng, hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia; đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo môi trường thực tiễn sinh động để thanh niên phát triển toàn diện.

"Các chương trình đồng hành với thanh thiếu niên được các cấp triển khai với những nội dung thiết thực đã góp phần phát triển toàn diện thanh thiếu niên và khẳng định vai trò của Đoàn trong chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ quyền, lợi ích và nhu cầu chính đáng của thanh thiếu niên", đồng chí Nguyễn Kim Quy chia sẻ.

Theo báo cáo của đồng chí Nguyễn Kim Quy, nội dung và phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên ngày càng được đổi mới theo hướng đáp ứng tốt hơn nhu cầu, sở thích của thanh niên, qua đó, mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở rộng. Công tác cụ thể hóa bài học "Dân là gốc", "Dân là trung tâm" đã được triển khai qua các kết luận, chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

"Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với sứ mệnh đại diện tiếng nói nguyện vọng của thanh niên Việt Nam đã tập trung nhiều hoạt động hướng về thanh niên, đưa thanh niên trở thành chủ thể trong tổ chức và triển khai các chủ trương, hoạt động của Đoàn. Các cấp bộ Đoàn luôn dành thời gian lắng nghe, nắm bắt nguyện vọng, tình cảm của thanh thiếu niên, từ đó tham mưu, đề xuất với Đảng, chính quyền giải quyết các vấn đề, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của thanh thiếu niên".

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương cho biết để chuẩn bị văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Ban Dân vận Trung ương được giao thực hiện đề tài khảo sát việc thực hiện bài học "Dân là gốc", "Dân là trung tâm" và vấn đề phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong tình hình mới. Thực hiện kế hoạch này, Ban Dân vận Trung ương khảo sát một số cơ quan, bộ, ngành địa phương, trong đó có Trung ương Đoàn. Qua đó sẽ chắt lọc vấn đề liên quan gửi báo cáo tới Bộ Chính trị và xây dựng văn kiện Đại hội Đảng.

 
Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Tuấn Quang phát biểu tại buổi làm việc 


Đánh giá cao vai trò quan trọng của thanh niên Việt Nam, đồng chí Bùi Tuấn Quang cho rằng, với chức năng của mình, Trung ương Đoàn đã lấy thanh niên là gốc, là trung tâm, chủ thể trong các hoạt động của mình, thúc đẩy thanh niên thể hiện vai trò, vị trí của mình trong các phong trào hành động cách mạng; phát huy vai trò xung kích tình nguyện, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như công tác mở rộng mặt trận đoàn kết.

Hội nghị tập trung thảo luận đánh giá đúng, khách quan kết quả vận dụng bài học "Dân là gốc", "Dân là trung tâm" phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, lấy lợi ích thanh niên làm trung tâm trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình; phát huy sức mạnh của thanh niên trong tổ chức các phong trào hành động cách mạng; vai trò xung kích tình nguyện sáng tạo của thanh niên mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Bên cạnh đó, làm rõ những tồn tại hạn chế trong vận dụng bài học trong thời gian qua; xác định những vấn đề đang đặt ra, yếu tố tác động trong các chủ trương, chính sách pháp luật liên quan đến sự phát triển của thanh niên; kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả bài học "Dân là gốc", "Dân là trung tâm" phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong tình hình mới.

Việc khảo sát có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ có ý nghĩa với Ban Dân vận Trung ương, mà qua những kết quả được nghiên cứu, sẽ giúp cho các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong đó có Trung ương Đoàn có những giải pháp triển khai mới về công tác đoàn kết, tập hợp và phát huy thanh niên trong thực hiện bài học "Dân là gốc", "Dân là trung tâm"…

PV

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất