Thứ Tư, 17/4/2024
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại một số doanh nghiệp khu công nghiệp

 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc kiểm tra tại Công ty TNHH Sekonix Vina

Hiện nay, khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc có 22 doanh nghiệp đăng ký đầu tư, 11 doanh nghiệp đã đi vào hoạt động với gần 2.000 công nhân lao động và 67 chuyên gia nước ngoài làm việc online. Ban Quản lý khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc đã quán triệt đến tất cả các doanh nghiệp về phương án phòng, chống dịch Covid-19; khử khuẩn môi trường khu công nghiệp và triển khai các tổ phòng chống dịch Covid-19 cộng đồng tại từng doanh nghiệp.

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc chỉ rõ những nguy cơ tiềm ẩn phát sinh dịch bệnh trong khu công nghiệp và yêu cầu Ban quản lý khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc quán triệt đến doanh nghiệp thứ cấp chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch của Chính phủ và của tỉnh Vĩnh Phúc; nắm bắt, kê khai, báo cáo số lượng lao động ngoại tỉnh đến làm việc, nhất là lao động đến từ vùng dịch; yêu cầu các chuyên gia đến từ vùng dịch phải ở lại tỉnh làm việc và tỉnh đã bố trí chỗ ở chu đáo cho các chuyên gia. Đồng chí cũng yêu cầu các doanh nghiệp trong khu công nghiệp xây dựng và tập huấn các kịch bản, bộ máy vận hành trong trường hợp có dịch xảy ra. Ban quản lý khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc phát huy vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp và chính quyền để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất và phát triển trong điều kiện dịch bệnh.

Đánh giá cao việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch của Công ty TNHH Tsuchiya Tsco Việt Nam và Công ty TNHH Sekonix Vina, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị hai công ty tiếp tục thực hiện các yêu cầu bắt buộc về nắm bắt tình hình công nhân lao động đến từ vùng dịch; tuyên truyền, vận động các chuyên gia ở lại Vĩnh Phúc để phòng, chống dịch; xây dựng và tập huấn các phương án đối phó với dịch bệnh để không bị động trước bất kỳ tình huống nào. Chủ trương của tỉnh là doanh nghiệp chủ động các phương án phòng ngừa và tự phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh để thực hiện đồng thời 2 mục tiêu: phòng chống dịch bệnh và phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, bền vững.

PV

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất