Thứ Sáu, 23/2/2024
Trung ương Đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

 Quang cảnh buổi làm việc

 

Toàn tỉnh hiện có 371 cơ sở đoàn trực thuộc 9 huyện, thành đoàn; 4 đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn. Thanh niên trong độ tuổi chiếm 24,1% dân số và khoảng 43,7% lực lượng lao động xã hội của tỉnh. Tổng số đoàn viên thanh niên hiện có hơn 65.900 người, tỷ lệ tập hợp thanh niên đạt 65%. Thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành Chương trình hành động số 45-NQ/TW, ngày 29/9/2008 về triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; 100% huyện, thành, thị ủy và các đảng ủy trực thuộc, các cơ quan, đơn vị và các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể đã cụ thể hóa Nghị quyết 25-NQ/TW và Chương trình hành động số 45-NQ/TW của Tỉnh ủy bằng các chương trình, kế hoạch; tổ chức triển khai quán triệt đến cấp cơ sở và đông đảo đoàn thanh niên.

Sau 14 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, toàn tỉnh đã xây dựng và khánh thành 27 trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tại 25 xã nghèo; tổ chức nhiều sân chơi trí tuệ cho thanh niên; tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo hằng năm đạt trên 80%. Bình quân mỗi năm toàn tỉnh giới thiệu việc làm cho hơn 20.000 lao động; thông qua các vốn vay đã tạo việc làm, tăng thu nhập cho trên 10.000 đoàn viên thanh niên. Giai đoạn 2008-2021, kết nạp Đảng cho 18.632 đoàn viên. Trong 9 năm triển khai xây dựng chương trình xây dựng nông thôn mới, có hơn 8.668 công trình, phần việc thanh niên được đăng ký và triển khai. Công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân cho thanh niên đã có những cách làm mới, sáng tạo, bước đầu đạt hiệu quả. Công tác giáo dục, đào tạo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên; việc đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ trẻ được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đặc biệt quan tâm. Đoàn thanh niên và Hội Liên hiệp thanh niên các cấp đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia tích cực và có hiệu quả đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi giám sát, các đồng chí thành viên Đoàn giám sát đề nghị tỉnh đánh giá kết quả thực hiện việc lồng ghép các chỉ tiêu về thanh niên trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phân tích rõ hơn và đánh giá trách nhiệm của các sở, ngành và cấp ủy các cấp trong công tác thanh niên; bổ sung số liệu cụ thể về công tác đào tạo và giải quyết việc làm cho thanh niên so với nhu cầu thực tế; thông tin thêm việc thực hiện 4 đề án và 5 chỉ tiêu, tỷ lệ cán bộ trẻ tham gia cấp ủy và HĐND các cấp. Trong kết quả thực hiện Nghị quyết, các đại biểu cũng đề nghị cần có sự đối chiếu, so sánh với các chỉ tiêu đặt ra; làm rõ hơn 5 nhóm giải pháp và đưa ra những giải pháp cụ thể để khắc phục từng hạn chế, tồn tại. Nhiều đại biểu cũng đề nghị tỉnh chia sẻ thêm về cơ chế, chính sách của tỉnh về nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân lao động.

Đánh giá cao công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X trên địa bàn tỉnh thời gian qua, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm đề nghị Vĩnh Phúc đổi mới phương pháp tiếp cận thanh niên, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thanh niên trong tình hình mới; phát huy tính sáng tạo, khát vọng, ý chí vươn lên của thanh niên Vĩnh Phúc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng thời, thường xuyên cập nhật, nắm chắc tình hình thanh niên để có giải pháp triển khai đáp ứng kịp thời các hoạt động của thanh niên; quán triệt, phổ biến Nghị quyết 25-NQ/TW đến các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn viên thanh niên. UBND tỉnh sớm có kế hoạch, chương trình phát triển thanh niên đến năm 2030; xây dựng cơ chế, chính sách thực hiện các chương trình phát triển thanh niên trong tình hình mới; có giải pháp kết nạp đoàn viên thanh niên vào tổ chức Đảng.

Duy Dũng

Gửi cho bạn bè

Các tin khác