Thứ Năm, 29/2/2024
Xây dựng điểm và nhân rộng các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 Chị Đàm Thị Thu Hà, Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Phúc Yên
luôn 
chủ động đổi mới phương thức, đề ra các giải pháp thiết thực bảo vệ
và chăm lo tốt cho đoàn viên công đoàn

 

Kế hoạch được ban hành nhằm mục đích nâng cao nhận thức về ý nghĩa thiết thực và hiệu quả của việc xây dựng điểm các mô hình, điển hình và nhân rộng mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh; coi đây là một trong những yếu tố quan trọng, có tác dụng nêu gương, tạo sức lan tỏa, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia trong các phong trào thi đua, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, trở thành động lực mạnh mẽ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Duy trì và phát huy các mô hình hay, cách làm hiệu quả của các tập thể, cá nhân trong thời gian qua; đồng thời, tiếp tục phát hiện các nhân tố mới, với cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả để bồi dưỡng, nhân rộng mô hình, điển hình và nêu gương cho nhiều nơi, nhiều người học tập, làm theo. Thông qua đó, cổ vũ, khích lệ toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh khơi dậy tinh thần tự giác, tự lực, tự cường, nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo trong học tập, lao động. 

Theo đó, các mô hình, điển hình được xây dựng trên các lĩnh vực như: về phát triển kinh tế hộ gia đình, giảm nghèo bền vững; người tốt, việc tốt; thôn, tổ dân phố điển hình tiên tiến; về gia đình, dòng họ, câu lạc bộ; thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; trong phát triển sản xuất, kinh doanh, lao động giỏi, lao động sáng tạo; trong cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp; trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân và trong lĩnh vực thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

Năm 2022, sẽ xây dựng điểm 14 mô hình tập thể và 6 điển hình cá nhân. 

Hồng Ánh


Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất