Thứ Tư, 28/2/2024
Tam Đảo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ dân vận cơ sở

Chú trọng bồi dưỡng kỹ năng

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế ở từng đơn vị, địa phương, Ban Dân vận đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy và phối hợp với Đảng ủy các xã, thị trấn tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ dân vận cơ sở; từ đó, đề xuất kiện toàn, xây dựng cơ quan dân vận các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.


 Nhờ dân vận khéo, nhiều gia đình ở thôn Yên Phú, xã Yên Dương, huyện Tam Đảo tự nguyện hiến đất làm đường giao thông nông thônBan Chấp hành Đảng bộ huyện và Đảng ủy các xã, thị trấn chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước...

Hằng năm, Ban Dân vận Huyện ủy xây dựng kế hoạch phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho 100% cán bộ dân vận cấp xã và tổ dân vận ở các thôn dân cư, TDP; cử cán bộ, chuyên viên Ban Dân vận tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác dân vận do Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ dân vận các cấp, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Toàn huyện Tam Đảo hiện có 9 khối dân vận xã, thị trấn với 126 thành viên; 103 tổ dân vận ở các thôn dân cư, tổ dân phố với 485 thành viên. 100% trưởng khối dân vận các xã, thị trấn, tổ dân vận đều giữ chức danh phó bí thư thường trực Đảng ủy hoặc chủ tịch MTTQ; bí thư, phó bí thư chi bộ thôn dân cư, tổ dân phố...

Nhờ được củng cố, kiện toàn và thường xuyên quan tâm đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, đội ngũ cán bộ dân vận cơ sở ở huyện Tam Đảo đã tham mưu với cấp ủy đề ra nhiều chủ trương phù hợp trong lãnh đạo thực hiện công tác vận động quần chúng; thực hiện tốt vai trò trung tâm phối hợp hoạt động giữa MTTQ, các đoàn thể, thôn dân cư trong công tác vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước...

"Cầu nối" giữa Đảng, chính quyền với nhân dân

Đội ngũ cán bộ dân vận cơ sở còn là những tuyên truyền viên, là “cầu nối” nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để phản ánh, tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị của người dân trên tất cả các lĩnh vực đời sống...

Luôn thực hiện tốt phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận ở xã Yên Dương luôn bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã giải quyết nhiều vấn đề vướng mắc, phát sinh ngay từ cơ sở.

Đồng thời, vận động nhân dân tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19; phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT - XH, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Tam Đảo Tạ Văn Trần cho biết: Nhằm tiếp tục củng cố, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ dân vận các cấp trên địa bàn huyện có đủ năng lực, trình độ, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Ban Dân vận Huyện ủy chủ động tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở quan tâm, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ dân vận phát huy vai trò, trách nhiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chú trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ dân vận có phẩm chất đạo đức tốt, có kinh nghiệm, tâm huyết và phương pháp hiệu quả trong công tác vận động quần chúng.

Tích cực đổi mới nội dung, phương pháp dân vận theo hướng gần dân, sát cơ sở; phối hợp tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua “dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH, bảo đảm QP - AN, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh...

Thu Nga

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất