Thứ Tư, 21/2/2024
Công tác dân vận chính quyền tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội ở Tam Đảo

Đồng thời, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền giúp người dân nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò quan trọng của công tác dân vận trong mọi mặt đời sống xã hội để tích cực hưởng ứng, tham gia.


 Trung tâm hành chính công huyện Tam Đảo

 

Trong công tác cải cách hành chính, cấp ủy, chính quyền huyện luôn đề cao vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc nêu gương; tăng cường quản lý, kiểm tra giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong thực thi nhiệm vụ.

Huyện chỉ đạo các xã, thị trấn quan tâm cải cách thủ tục hành chính, xây dựng văn hóa công sở, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
Để xây dựng nền hành chính công phục vụ, nền hành chính vì dân phục vụ, UBND huyện Tam Đảo đã ban hành các quy chế, quy định về nguyên tắc, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ của cơ quan hành chính với người dân, doanh nghiệp. Bộ phận hành chính công đã phối hợp với các phòng, ban của huyện và UBND các xã, thị trấn giải quyết hồ sơ theo thẩm quyền, thực hiện đồng bộ giữa hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử theo cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” đảm bảo đúng quy định, không để xảy ra sai sót, không gây phiền hà, sách nhiễu với nhân dân.

Tại thị trấn Hợp Châu, công tác dân vận chính quyền thời gian qua tập trung vào nhiệm vụ chính là giải phóng mặt bằng, thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Trên địa bàn có nhiều công trình, dự án hạ tầng giao thông quan trọng, điển hình là "Dự án đường vành đai phía Đông huyện Tam Đảo, đoạn nối từ ĐT 310 đi QL 2B mới" do UBND huyện Tam Đảo làm chủ đầu tư có chiều dài hơn 3,5km, liên quan đến 193 hộ dân.
Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, cấp ủy, chính quyền huyện và thị trấn Hợp Châu đã thành lập tổ tuyên truyền, phối hợp với bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố tiến hành họp dân, lắng nghe ý kiến của dân; giải thích ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, đồng thời, niêm yết công khai, minh bạch các phương án bồi thường, đền bù giải phóng mặt bằng. Đến nay, các hộ dân đã bàn giao mặt bằng cho nhà thầu giúp công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành đúng tiến độ, góp phần quan trọng hoàn thiện cơ sở hạ tầng phát triển KTXH ở địa phương.

Để giải quyết việc làm, tạo thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân, nhiều năm qua, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; khai thác tiềm năng, thế mạnh ở địa phương; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm để sản xuất hàng hóa năng suất, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Nhiều mô hình “dân vận khéo” trong lĩnh vực kinh tế đã phát huy hiệu quả, không chỉ nâng cao thu nhập cho cá nhân, hộ gia đình mà còn thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển. Điển hình như ở xã Tam Quan, trước đây đời sống người dân gặp khó khăn, trồng trọt, chăn nuôi nhỏ lẻ, manh mún.

Xác định cần thay đổi tư duy, nhận thức của người dân mới có thể thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, cấp ủy, chính quyền xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân tìm hiểu, nghiên cứu trồng các loại cây dược liệu phù hợp với khí hậu, chất đất địa phương như cây đinh lăng, trà hoa vàng, ba kích; chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ sang đầu tư chăn nuôi theo mô hình trang trại, gia trại; mở rộng phát triển thương mại, dịch vụ. Đến nay, toàn xã có trên 140 hộ chăn nuôi gia cầm, chủ yếu là gà với quy mô từ 5 – 10 nghìn con; 36 trang trại tổng hợp; 7 hợp tác xã sản xuất, dịch vụ tập trung ở các lĩnh vực trồng trọt chăn nuôi, cây con giống, môi trường, điện, xây dựng. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 46 triệu đồng/người/ năm; số hộ nghèo giảm; số hộ khá, giàu ngày càng tăng; tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt trên 83%...

Có thể nói, với sự chỉ đạo quyết liệt từ huyện tới cơ sở, công tác dân vận chính quyền trên địa bàn huyện Tam Đảo đã đạt được những kết quả tích cực, tạo được niềm tin, sự đồng thuận trong nhân dân.

Thời gian tới, huyện Tam Đảo tiếp tục đổi mới công tác dân vận, triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về công tác dân vận; xây dựng và phát triển hiệu quả các mô hình “dân vận khéo” trên cơ sở phù hợp với thực tế ở địa phương. Từ đó, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn.

PL


Gửi cho bạn bè