Thứ Năm, 25/7/2024
Nghiệm thu cấp cơ sở Đề án “Công tác dân vận tham gia thúc đẩy bình đẳng giới tại các tỉnh miền núi Tây Bắc”

 Đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học cơ quan Ban Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi nghiệm thu

Hội đồng nghiệm thu Đề án gồm 7 thành viên, do ThS. Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học cơ quan Ban Dân vận Trung ương làm Chủ tịch Hội đồng.

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu Đề án của đồng chí Ngọ Văn Khuyến cho thấy: Bình đẳng nam nữ là một trong những mục tiêu mà Đảng và Nhà nước luôn quan tâm thực hiện qua các giai đoạn cách mạng của đất nước. Giai đoạn đổi mới hiện nay, Việt Nam là điểm sáng trong thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc và là một trong những nước có thành tựu về bình đẳng giới cao trên thế giới và tốt nhất trong khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, cũng vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại, là trở lực lớn trong công tác bình đẳng giới ở các địa phương trên cả nước, nhất là khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi nói chung, khu vực các tỉnh miền núi Tây Bắc nói riêng (nghiên cứu các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái).

Đề án nghiên cứu thực trạng “Công tác dân vận tham gia thúc đẩy bình đẳng giới tại các tỉnh miền núi Tây Bắc”, đưa ra các khái niệm, đặc điểm, nội dung, phương thức, ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và các bài học kinh nghiệm công tác dân vận tham gia thúc đẩy bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2022. Trên cơ sở đó nhóm nghiên cứu đưa ra 05 nhóm giải pháp, 03 kết luận và các kiến nghị với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các tỉnh miền núi Tây Bắc để tiếp tục phát huy vai trò công tác dân vận tham gia thúc đẩy bình đẳng giới giai đoạn 2023 – 2030.

Tại Hội nghị nghiệm thu, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng nghiệm thu thống nhất đánh giá: Đề án có tính cấp thiết, thiết thực; các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra đã được Ban chủ nhiệm giải quyết đúng hướng, bám sát theo đúng thuyết minh do Hội đồng Khoa học phê duyệt; phương pháp tiếp cận và nghiên cứu phù hợp với nội dung nghiên cứu; kết quả nghiên cứu đánh giá sát thực tiễn, số liệu trung thực, tin cậy; các giải pháp đề ra có tính khả thi cao... Hội đồng cũng đề nghị Ban chủ nhiệm Đề án nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp, bổ sung, hoàn thiện các sản phẩm nghiên cứu để nghiệm thu cấp Ban (cấp bộ).

Trên cơ sở bỏ phiếu kín, Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu cấp cơ sở Đề án “Công tác dân vận tham gia thúc đẩy bình đẳng giới tại các tỉnh miền núi Tây Bắc”./.

PN

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất