Thứ Tư, 19/6/2024
Quảng Ninh: Bồi dưỡng công tác dân vận chính quyền năm 2018

 Phó Chủ tịch  thường trực UBND tỉnh Đặng Huy Hậu phát biểu khai mạc 

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng công tác dân vận chính quyền năm 2018, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định vai trò của công tác dân vận trong thời gian qua, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển KT-XH chung toàn tỉnh như: Quảng Ninh đứng đầu cả nước về chỉ số PCI, các chỉ số PAPI, SIPAS đạt được thành tích ấn tượng; góp phần quan trọng vào thành công của các dự án, công trình trọng điểm, công tác xóa đói giảm nghèo bền vững…

Để phát huy sức mạnh trong công tác dân vận, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý trong hoạt động, công tác, người cán bộ dân vận phải lấy dân làm gốc, phải gần gũi với nhân dân. Về phương pháp làm việc phải vận dụng tốt quan điểm của Đảng, tăng cường vận động, thuyết phục nhân dân để điều hành tốt công việc, ngày càng gần dân, hiểu dân hơn.

Với lớp bồi dưỡng này nhằm trang bị, định hướng cho cán bộ làm công tác dân vận và quản lý Nhà nước hiểu thêm về các văn bản pháp luật, phương thức tiếp cận để thực hiện tốt công tác dân vận trong năm 2018. Trong hoạt động của lớp bồi dưỡng, đồng chí đề nghị cần tăng cường các thông tin trong thực tiễn phát triển KT-XH của tỉnh như: công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, dành thời gian thảo luận, tranh luận về những ví dụ trong thực tiễn.

Đồng chí nhấn mạnh: Lớp bồi dưỡng chuyên đề dân vận nhằm áp dụng cho cán bộ thuộc quản lý của cơ quan chính quyền các cấp, vì vậy đội ngũ cán bộ cần hết sức lưu ý việc ứng xử với người dân phải khiêm tốn, biết lắng nghe để nắm bắt thông tin; biết chia sẻ, đặt mình vào vị trí của người khác, phải thuyết phục, vận động đối tượng để thực hiện tốt công việc. Về nhân cách, lối sống trước hết phải giữ vững đạo đức, sống và làm việc theo pháp luật; khiêm nhường, giữ vững nhân cách. Đồng chí cũng yêu cầu các học viên nghiêm túc chấp hành nội quy lớp học, tham dự đầy đủ thời gian của lớp bồi dưỡng, tập trung tiếp thu kiến thức để phát huy hiệu quả lớp bồi dưỡng. 

Tham gia lớp bồi dưỡng, gần 100 học viên là cán bộ thuộc quản lý của cơ quan chính quyền các cấp đã được phổ biến, tiếp cận các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác dân vận và dân vận chính quyền, kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện công tác dân vận năm 2018 – “Năm dân vận chính quyền”, công tác dân vận trong tổ chức giải phóng mặt bằng khi triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh, những kinh nghiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Thông qua lớp học nhằm góp phần thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền năm 2018; phát huy vai trò của công tác dân vận và quản lý nhà nước trong thời gian tới. Lớp bồi dưỡng công tác dân vận chính quyền năm 2018 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 26 và 27/6./.

 Hà Thanh (Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất