Thứ Bảy, 22/6/2024
Tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, năm 2018

 Quang cảnh lớp tập huấn

Trong thời gian tập huấn các học viên được nghiên cứu, học tập và trao đổi: Những kiến thức cơ bản về kỹ năng tuyên truyền dành cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Một số văn bản về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số…

Thông qua lớp tập huấn giúp cho người có uy tín trong đồng bào DTTS có một vị trí, vai trò quan trọng trong cộng đồng dân cư, bằng uy tín và trách nhiệm của mình tham gia vận động đồng bào thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiên phong đi đầu trong công tác vận động, hướng dẫn đồng bào DTTS tích cực phát triển sản xuất nhằm xóa đói giảm nghèo, phòng chống các tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo trật tự xã hội, quốc phòng an ninh tại địa phương đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền và thực hiện nếp sống văn hóa mới nhằm phát huy vai trò tích cực của người có uy tín tham gia, vận động đồng bào DTTS thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ở địa phương.

Trước đó, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với: UBND huyện Lạc Thủy mở lớp tập huấn từ ngày 19/9- 20/9/2018 cho 31 đại biểu; UBND huyện Yên Thủy mở lớp tập huấn từ ngày 20/9- 21/9/2018 cho 60 đại biểu là người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS của huyện./.

Nguồn: baohoabinh.com.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất