Thứ Năm, 25/7/2024
Khai giảng Lớp bồi dưỡng công tác dân vận năm 2018

Đồng chí Nguyễn Viết Thảo - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
phát biểu khai mạc lớp học (ảnh: dangcongsan.vn)


Dự Lễ khai giảng có Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam; Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Viết Thảo; đại diện lãnh đạo bộ, ngành Trung ương và địa phương, cùng 91 học viên là các Trưởng ban, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Thành ủy, ban, bộ, ngành trực thuộc Trung ương.

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trong sự nghiệp lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng; là điều kiện quan trọng đảm bảo cho sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao sự phối hợp của Ban Dân vận Trung ương trong việc xây dựng các chuyên đề, đảm bảo sự thống nhất của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực dân vận, tạo nên một hệ thống các chuyên đề khác nhau, phù hợp với công tác dân vận trong từng thời kỳ. Rút kinh nghiệm từ các khóa bồi dưỡng trước, bám sát yêu cầu nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới, trên cơ sở họp thống nhất với các cơ quan Trung ương, Ban Dân vận Trung ương cùng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã khẩn trương và trách nhiệm trong việc chuẩn bị các nội dung của Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dân vận một cách thống nhất. Việc mở lớp bồi dưỡng lần này có ý nghĩa rất quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, cập nhật và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ lãnh đạo và cán bộ được phân công phụ trách công tác dân vận nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Đồng chí Nguyễn Viết Thảo tin tưởng, các chuyên đề tại Lớp bồi dưỡng, trang bị cho học viên có thêm các kiến thức, kỹ năng, thông tin cần thiết để góp phần hiệu quả trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác dân vận tại địa phương, cơ quan, tổ chức,có tầm nhìn vĩ mô, giúp các học viên có tư duy chiến lược trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời bổ sung vào việc hoàn thiện chính sách dân vận để công tác dân vận ngày càng phát huy hiệu quả, thiết thực, đúng người đúng việc.

Lớp học diễn ra từ ngày 1 - 5/10, các học viên được tiếp cận, nghiên cứu sâu các chuyên đề: Những khuynh hướng tư tưởng chủ yếu trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay và vấn đề đặt ra đối với công tác dân vận; Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác dân vận hiện nay; Những vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng  hiện nay; Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay; Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới; Công tác dân vận đồng bào có đạo và chức sắc tôn giáo; Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.../.

HP

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất