Thứ Năm, 25/7/2024
 • Nâng cao chất lượng công tác dân vận của Quân đội trên địa bàn trọng yếu về quốc phòng - an ninh

  Các địa bàn trọng yếu về quốc phòng - an ninh có vị trí chiến lược trong thế trận phòng thủ của cả nước và khu vực; đồng thời, là nơi các thế lực thù địch triệt để lợi dụng vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo” và những khó khăn trong đời sống xã hội để chống phá ta. Vì thế, thực hiện tốt công tác dân vận trên địa bàn này, là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng; trong đó, Quân đội giữ vai trò nòng cốt.

 • Giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân theo tinh thần Đại hội XII của Đảng

  Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và trong nước, trong thời gian tới, việc tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng có những thuận lợi to lớn, đồng thời cũng đứng trước những thách thức, nguy cơ không nhỏ, trước hết là những nguy cơ, thách thức trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

 • Nâng cao hiệu quả thực hành Pháp lệnh thực hiện dân chủ cơ sở xã, phường, thị trấn

  “Thực hành dân chủ là cái chìa khóa vạn năng có thể giải quyết mọi khó khăn”. Bài học về phong cách quần chúng, thực hành dân chủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự có ý nghĩa to lớn, vận dụng vào tình hình mới. Đặc biệt là trong công tác vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới hiện nay.

 • Nâng cao hiệu quả vận động các dân tộc khu vực biên giới Tây Bắc trong bảo vệ an ninh biên giới

  Ngày 17/5, tại Sơn La, Bộ Chỉ huy BĐBP Sơn La và Học viện Biên phòng tổ chức tọa đàm đề tài khoa học cấp quốc gia về Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả vận động đồng bào các dân tộc khu vực biên giới Tây Bắc trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Đề tài do Trung tướng Phạm Huy Tập, Chính ủy BĐBP làm Chủ nhiệm.

 • Hội thảo "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng"

  Chiều 11/5, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng”. Dự hội thảo có đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận các huyện, thành ủy…

 • Hội thảo khoa học “Truyền thống phong trào công nhân, bài học đổi mới và giải pháp hoạt động CĐ trong thời gian tới”

  Sáng 6/5, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐVN và  Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “Truyền thống phong trào công nhân, bài học đổi mới và giải pháp hoạt động CĐ  trong thời gian tới”. Hội thảo khoa học là một hoạt động quan trọng nằm trong các hoạt động lớn có ý nghĩa thiết thực do Tổng LĐLĐVN đồng chủ trì tổ chức chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886-1/5/2016) và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ban hành Sắc lệnh số 56.SL ngày 29.4.1946 quy định quyền được nghỉ làm việc có hưởng lương vào ngày Quốc tế lao động.

 • Phát huy tinh thần của Đại thắng mùa Xuân 1975: Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân

  Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 là chiến thắng mang ý nghĩa lịch sử to lớn, thu giang sơn về một dải, Bắc - Nam sum họp một nhà. Năm tháng trôi qua, nhưng tiếng vang của Đại thắng mùa Xuân 1975 vẫn còn nguyên giá trị lịch sử và hiện thực về tài nghệ chỉ đạo chiến tranh cách mạng của Đảng ta và sự vận dụng phương châm: “Hai chân, ba mũi, ba vùng” sáng tạo, phù hợp với tính chất, đặc điểm chiến tranh và điều kiện thực tiễn Việt Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

 • Giải pháp xây dựng và nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” ở xã, phường, thị trấn

  “Dân vận khéo” là vận động nhân dân bằng những cử chỉ, hành động, lời lẽ, phương pháp thích hợp, làm cho nhân dân đồng thuận, từ đó tích cực, chủ động sáng tạo hành động để đạt được kết quả vừa đảm bảo lợi ích, nguyện vọng của nhân dân, vừa phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

 • Thái Nguyên: Lấy ý kiến về Đề án Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận

  Ngày 21/4, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên đã chủ trì Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Đề án Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2016-2020.

 • Hội đồng khoa học cơ quan Ban Dân vận Trung ương sinh hoạt khoa học quý 1/2016

  (Danvan.vn) Thực hiện chương trình công tác năm 2016 của Hội đồng khoa học cơ quan, nhằm nâng cao năng lực công tác tham mưu của cán bộ, chuyên viên Ban Dân vận Trung ương, sáng 01/4/2016, Hội đồng khoa học cơ quan Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức sinh hoạt khoa học quý 1/2016 chuyên đề: "Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu cho Trung ương, cho cấp ủy đảng về công tác dân vận".

 • Phát huy dân chủ đại diện trong quá trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

  Phát triển những quan điểm nền tảng trong Hiến pháp năm 2013, Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng khẳng định dân chủ phải được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thể chế hoá và nâng cao chất lượng các hình thức thực hiện dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện. Tiếp tục thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; thể chế hoá và thực hiện tốt phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra".

 • Quảng Trị: Hội thảo nâng cao chất lượng hoạt động của ban thanh tra nhân dân

  Ngày 24/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thảo thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của ban thanh tra nhân dân (TTND); lấy ý kiến tham gia dự thảo nghị định mới thay thế Nghị định 99/2005 của Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của ban TTND”. Dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Lan Hương, UVTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh; lãnh đạo một số sở, LĐLĐ các huyện, thị, thành phố, công đoàn ngành và Công đoàn Viên chức tỉnh.

 • Phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ trong thời kỳ CNH-HĐH và hội nhập quốc tế

  Ngày 24/3 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ CNH-HĐH và hội nhập quốc tế”. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn chủ trì Hội thảo.

 • Thực hành và phát huy dân chủ qua 30 năm đổi mới

  Dân chủ đã trở thành mục tiêu và động lực của công cuộc đổi mới. Vấn đề dân chủ ngày càng có tầm quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

 • Tiếp tục xây dựng dân chủ trực tiếp nhằm thực hiện, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

  Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh: Tiếp tục phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Dân chủ phải được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bảo đảm để nhân dân tham gia ở tất cả các khâu của quá trình đưa ra những quyết định liên quan đến lợi ích, cuộc sống của nhân dân.

Xem nhiều nhất