Thứ Tư, 29/11/2023
 • Phát huy tinh thần của Đại thắng mùa Xuân 1975: Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân

  Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 là chiến thắng mang ý nghĩa lịch sử to lớn, thu giang sơn về một dải, Bắc - Nam sum họp một nhà. Năm tháng trôi qua, nhưng tiếng vang của Đại thắng mùa Xuân 1975 vẫn còn nguyên giá trị lịch sử và hiện thực về tài nghệ chỉ đạo chiến tranh cách mạng của Đảng ta và sự vận dụng phương châm: “Hai chân, ba mũi, ba vùng” sáng tạo, phù hợp với tính chất, đặc điểm chiến tranh và điều kiện thực tiễn Việt Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

 • Giải pháp xây dựng và nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” ở xã, phường, thị trấn

  “Dân vận khéo” là vận động nhân dân bằng những cử chỉ, hành động, lời lẽ, phương pháp thích hợp, làm cho nhân dân đồng thuận, từ đó tích cực, chủ động sáng tạo hành động để đạt được kết quả vừa đảm bảo lợi ích, nguyện vọng của nhân dân, vừa phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

 • Thái Nguyên: Lấy ý kiến về Đề án Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận

  Ngày 21/4, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên đã chủ trì Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Đề án Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2016-2020.

 • Hội đồng khoa học cơ quan Ban Dân vận Trung ương sinh hoạt khoa học quý 1/2016

  (Danvan.vn) Thực hiện chương trình công tác năm 2016 của Hội đồng khoa học cơ quan, nhằm nâng cao năng lực công tác tham mưu của cán bộ, chuyên viên Ban Dân vận Trung ương, sáng 01/4/2016, Hội đồng khoa học cơ quan Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức sinh hoạt khoa học quý 1/2016 chuyên đề: "Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu cho Trung ương, cho cấp ủy đảng về công tác dân vận".

 • Phát huy dân chủ đại diện trong quá trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

  Phát triển những quan điểm nền tảng trong Hiến pháp năm 2013, Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng khẳng định dân chủ phải được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thể chế hoá và nâng cao chất lượng các hình thức thực hiện dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện. Tiếp tục thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; thể chế hoá và thực hiện tốt phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra".

 • Quảng Trị: Hội thảo nâng cao chất lượng hoạt động của ban thanh tra nhân dân

  Ngày 24/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thảo thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của ban thanh tra nhân dân (TTND); lấy ý kiến tham gia dự thảo nghị định mới thay thế Nghị định 99/2005 của Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của ban TTND”. Dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Lan Hương, UVTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh; lãnh đạo một số sở, LĐLĐ các huyện, thị, thành phố, công đoàn ngành và Công đoàn Viên chức tỉnh.

 • Phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ trong thời kỳ CNH-HĐH và hội nhập quốc tế

  Ngày 24/3 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ CNH-HĐH và hội nhập quốc tế”. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn chủ trì Hội thảo.

 • Thực hành và phát huy dân chủ qua 30 năm đổi mới

  Dân chủ đã trở thành mục tiêu và động lực của công cuộc đổi mới. Vấn đề dân chủ ngày càng có tầm quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

 • Tiếp tục xây dựng dân chủ trực tiếp nhằm thực hiện, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

  Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh: Tiếp tục phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Dân chủ phải được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bảo đảm để nhân dân tham gia ở tất cả các khâu của quá trình đưa ra những quyết định liên quan đến lợi ích, cuộc sống của nhân dân.

 • Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới

  Xây dựng nông thôn mới là chủ trương, chính sách lớn của Nhà nước, nhằm tạo ra sự chuyển biến sâu sắc, toàn diện về kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội ở nông thôn mới. Chương trình này đòi hỏi nguồn lực rất lớn. Từ thực tiễn xây dựng nông thôn mới ở nước ta thời gian qua, một kinh nghiệm được rút ra là phải phát huy tốt vai trò chủ thể của người dân.

 • Nghĩ về hai chữ Đảng ta

  Đến nay, sau 86 năm thành lập, hai chữ Đảng ta tuy rất đỗi gần gũi, quen thuộc đối với mỗi người dân Việt Nam nhưng không phải ai cũng biết một cách ngọn ngành khái niệm Đảng ta, quá trình hình thành, ra đời của khái niệm này. Sau 12 kỳ đại hội và nhân dịp Đại hội XII của Đảng thành công tốt đẹp, kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2016) xin có một vài suy nghĩ về hai chữ Đảng ta.

 • Hội đồng Khoa học cơ quan Ban Dân vận TW tổng kết công tác quản lý, nghiên cứu khoa học năm 2015

  (Danvan.vn) Thực hiện chương trình công tác năm 2015, sáng ngày 14/1, Hội đồng Khoa học cơ quan Ban Dân vận Trung ương đã tiến hành hội nghị tổng kết công tác quản lý, nghiên cứu khoa học năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016.

 • Một số bài học thực tiễn rút ra sau 30 năm đổi mới đất nước

  Chúng tôi trân trọng giới thiệu bài viết "Một số bài học qua 30 năm đổi mới" của phó giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương:

 • Nghiệm thu Đề tài “Xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới”

  (Danvan.vn) Chiều ngày 28/12, Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã tổ chức nghiệm thu cấp bộ (ban Đảng) Đề tài “Xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới”, mã số KHBĐ (2014) – 04 do TS. Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm chủ nhiệm.

 • Ứng phó với biến đổi khí hậu với giải pháp công nghệ: “Cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ sông, hồ và đê biển”

  Với tiện ích chống sạt lở, xói mòn, chắn sóng, ứng phó với mực nước biển dâng và biến đổi khí hậu, giải pháp công nghệ: “Cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ sông, hồ và đê biển” của Công ty TNHH Nhà nước MTV Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, vừa được Bộ khoa học và Công nghệ (KH&CN) bình chọn là 1 trong 10 sự kiện KH&CN nổi bật năm năm 2015.

Xem nhiều nhất