Thứ Hai, 28/11/2022
 • Đắk Lắk: Hội thảo khoa học về công tác dân vận trong vùng dân tộc thiểu số

  Sáng ngày 2/10, Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội thảo khoa học về thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh.

 • Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2019

  Ngày 30/9, Ban Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận, tôn giáo năm 2019.

 • Có thêm một cuốn sách về công tác dân vận của Đảng

  (Danvan.vn) Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu về công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác dân vận trong tình hinh mới, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa xuất bản cuốn sách Góp bàn một số vấn đề về sự lãnh đạo của Đảng hiện nay của đồng chí Nguyễn Thế Trung, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An.

 • Đồng Tháp: Hội thảo tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận mô hình Hội quán

  Ngày 6/9, Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức hội thảo nghiên cứu đề tài “Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về mô hình Hội quán” cấp huyện cụm 2 gồm các huyện: Cao Lãnh, Thanh Bình, Tháp Mười và TP.Cao Lãnh. Đồng chí Lê Thành Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội thảo.

 • Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận

  Ngày 29/8, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “Quan điểm, giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

 • Hưng Yên: Tọa đàm "Dân vận khéo" trong đổi mới phương thức nắm tình hình nhân dân

  Ngày 21/8, Ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên đã tổ chức hội nghị tọa đàm "Dân vận khéo" trong đổi mới phương thức nắm tình hình nhân dân của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự.

 • Quận Hoàng Mai: Tọa đàm “Mô hình tổ chức hoạt động công tác dân vận cơ sở”

  (Danvan.vn) Ngày 14/8, Ban Dân vận Quận ủy Hoàng Mai (Hà Nội) tổ chức tọa đàm “Mô hình tổ chức hoạt động công tác Dân vận cơ sở” trên địa bàn quận.

 • Làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng

  “Nếu có sự vận động tốt của cả hệ thống chính trị thì người dân mới đồng thuận, đồng thuận rồi người dân mới tham gia đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng”.

 • Bến Tre: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác dân vận

  Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng; là điều kiện quan trọng đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Công tác dân vận là trách nhiệm của hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, các đoàn thể nhân dân, cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang. Trong đó, Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt.

 • Tọa đàm "Dân vận khéo trong công tác giảm nghèo”"

  Ngày 10/6, báo Đại biểu Nhân dân và Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tổ chức Tọa đàm “Dân vận khéo trong công tác giảm nghèo”. Tọa đàm nhằm trao đổi, thu nhận ý kiến của các đại biểu Quốc hội, chuyên gia, nhà quản lý, cử tri về vai trò của dân vận khéo trong công tác giảm nghèo; để người dân nhận thức rõ về giá trị của đồng vốn cho vay và sử dụng đồng vốn hiệu quả; từ đó tìm các giải pháp nâng cao công tác dân vận gắn với công tác giảm nghèo bền vững.

 • Hà Nam: Tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận của chính quyền năm 2019

  Chiều 6/6, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Hà Nam  tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận (CTDV) của chính quyền năm 2019.

 • Thừa Thiên Huế: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận

  Sáng 24/4, Ban Dân vận Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận.

 • Chế độ thông tin, báo cáo công tác dân vận

  Thông tin, báo cáo vốn là nhu cầu tự thân trong qua trình hoạt động của mỗi cơ quan, mỗi cấp lãnh đạo, chỉ đạo, mỗi tổ chức. Thông tin, báo cáo còn là chế độ quy định trong quan hệ công tác: Cấp dưới báo cáo với cấp trên; cơ quan tham mưu báo cáo với cấp ủy; trao đổi thông tin về hoạt động với các cơ quan, đơn vị liên quan; cung cấp tài liệu cho các cơ quan nghiên cứu,…

 • “Trọng tâm của công tác dân vận là nâng cao đời sống của nhân dân”

  (Danvan.vn) Đó là phát biểu của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tại buổi tọa đàm khoa học Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 về công tác dân vận, xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc” do Hội đồng lý luận Trung ương phối hợp với Ban Dân vận Trung ương tổ chức sáng 27/2, tại Hà Nội.

 • Nghiệm thu Đề tài “Công tác dân vận góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Tây Nguyên”

  (Danvan.vn) Chiều ngày 11/01, tại Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức nghiệm thu cấp bộ (ban Đảng) Đề tài “Công tác dân vận góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Tây Nguyên” do đồng chí Đỗ Thịnh, Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc, cơ quan thường trực Ban Dân vận Trung ương tại TP. Đà Nẵng làm chủ nhiệm.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem nhiều nhất