Thứ Hai, 28/11/2022
 • Nghiệm thu Đề tài khoa học “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận của thôn, tổ dân phố”

  Sáng ngày 19/12, Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài khoa học “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận của thôn, tổ dân phố” trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Đinh Thị Hồng Minh, đại diện lãnh đạo các hội đoàn thể tỉnh dự Hội nghị.

 • Nghiệp vụ công tác của cán bộ dân vận: Hướng dẫn tổ chức Hội thi cán bộ "Dân vận khéo"

  (Danvan.vn) Hội thi cán bộ “Dân vận khéo" là một hình thức nghiệp vụ của công tác dân vận hiện nay. Ban Dân vận Trung ương hướng dẫn về tổ chức Hội thi cán bộ "Dân vận khéo" như sau:

 • Hội thảo "Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới"

  Hội thảo chủ đề “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” do Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Huyện ủy Vĩnh Cửu tổ chức mới đây thu hút sự tham gia của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, TX. Long Khánh, TP. Biên Hòa và 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu.

 • Nghiệp vụ công tác của cán bộ dân vận: Hướng dẫn triển khai dự án tham gia nhiệm vụ kinh tế - xã hội

  (Danvan.vn) Tham gia ngày càng sâu rộng vào các chương trình kinh tế - xã hội thì cán bộ dân vận, Mặt trận, đoàn thể càng tiếp cận với hoạt động có ý nghĩa tổng hợp trong đời sống, dưới dạng các dự án. Các ngân hàng, các nhà tài trợ triển khai vốn theo dự án; đoàn thể tín chấp để có thêm sự bảo trợ tinh thần; hộ gia đình và người sản xuất thu hút được nguồn lực để sản xuất kinh doanh có hiệu quả, vượt qua đói nghèo, vươn lên trong đời sống và thu nhập.

 • Về cộng đồng ASEAN và Hiến chương ASEAN

               

 • Nghiệp vụ công tác của cán bộ dân vận: Tổ chức nghiên cứu về công tác dân vận (P.2)

  (Danvan.vn) Để Ban Dân vận làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy (đối với các Ban Dân vận); để giúp cho các Ban Chấp hành đoàn thể quyết định các chủ trương cho sát hợp, người cán bộ làm công tác dân vận ngày càng phải hiểu sâu những vấn đề của các nhóm xã hội, các tầng lớp, các giai cấp, các cộng đồng dân cư, phải làm quen và dần thành thục trong các việc: điều tra dư luận, khảo sát thực tế, nghiên cứu sâu các vấn đề bức xúc của nhân dân.

 • Nghiệp vụ công tác của cán bộ dân vận: Tổ chức nghiên cứu về công tác dân vận (P.1)

  (Danvan.vn) Để Ban Dân vận làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy (đối với các Ban Dân vận); để giúp cho các Ban Chấp hành đoàn thể quyết định các chủ trương cho sát hợp, người cán bộ làm công tác dân vận ngày càng phải hiểu sâu những vấn đề của các nhóm xã hội, các tầng lớp, các giai cấp, các cộng đồng dân cư, phải làm quen và dần thành thục trong các việc: điều tra dư luận, khảo sát thực tế, nghiên cứu sâu các vấn đề bức xúc của nhân dân.

 • Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới

  Sáng 6/11 đã diễn ra hội thảo Dân vận khéo trong tham gia xây dựng nông thôn mới do Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Ban Chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới của tỉnh Đồng Nai và Huyện ủy Vĩnh Cửu.​

 • Lắng nghe và thấu hiểu

  Trong Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới công tác dân vận ở vùng dân tộc thiểu số có nêu: “Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và cán bộ làm công tác dân vận phải thực hiện phong cách "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", "nghe dân nói", "nói dân hiểu", "hướng dẫn dân làm", "làm dân tin" và phương châm "chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả".

 • Nghiệp vụ công tác của cán bộ dân vận: Phối hợp, liên kết trong công tác dân vận

  (Danvan.vn) Sự nghiệp xây dựng đất nước càng phát triển theo chiều rộng và chiều sâu, thì các chương trình kinh tế - xã hội càng được triển khai mạnh mẽ. Các tổ chức đoàn thể và các hội ngày càng phát triển đa dạng, các phương tiện thông tin đại chúng càng phong phú thì các yếu tố tác động vào quần chúng càng nhiều luồng, nhiều chiều, vì vậy, mỗi tổ chức phải hoạt động thích nghi với hoàn cảnh quần chúng có nhiều thông tin, chịu nhiều tác động.

 • Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong giai đoạn mới

  Trong suốt chặng đường 85 năm lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định: Mọi thành tựu vĩ đại của Đảng, của dân tộc ta đều bắt nguồn từ đường lối chính trị đúng đắn của Đảng, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, được nhân dân đồng tình ủng hộ, một lòng đi theo Đảng làm cách mạng.

 • Sáu giác quan để “Dân vận khéo”

  Những người làm công tác dân vận rất may mắn khi được thừa hưởng di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác này. Suốt đời hy sinh cho độc lập, tự do, thống nhất đất nước, hạnh phúc cho nhân dân, cho nên Người “chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.

 • Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

  Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định: Cách mạng là sự nghiệp của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; trong đó, công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, cơ bản, lâu dài trong mọi giai đoạn cách mạng.

 • Nghiệp vụ công tác của cán bộ dân vận: Thông tin, báo cáo công tác dân vận (P.2)

  (Danvan.vn) Dưới đây là gợi ý đề cương báo cáo tổng kết công tác dân vận hằng năm và một số mẫu báo cáo nhanh, đột xuất.

 • Nghiệp vụ công tác của cán bộ dân vận: Thông tin, báo cáo công tác dân vận (P.1)

   (Danvan.vn) Thông tin, báo cáo vốn là nhu cầu tự thân của mỗi cơ quan, mỗi cấp lãnh đạo, chỉ đạo, mỗi tổ chức.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem nhiều nhất