Thứ Năm, 25/7/2024
Khi dân chủ được phát huy

Tìm hiểu tại Công ty cổ phần Xây dựng giao thông số I Thái Nguyên, chúng tôi nhận thấy QCDCCS được Công ty thực hiện rất bài bản. Giám đốc Công ty, ông Tăng Minh Bắc cho biết: Công ty hiện có trên 150 lao động được sắp xếp tại 9 phòng nghiệp vụ, đội sản xuất, xe máy, công trường. Bởi đặc thù địa bàn đội sản xuất ở nhiều nơi, vì thế việc tổ chức các hoạt động tập trung cả công ty là rất khó khăn. Bám sát vào các nội dung Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Công ty đã ban hành 01 kế hoạch và 07 quyết định để cụ thể hóa vào tình hình thực tiễn. Cụ thể, Công ty đã xây dựng điều lệ, quy chế làm việc và phối hợp giữa BCH Đảng ủy, giám đốc và các đoàn thể trong Công ty; xây dựng quy chế tổ chức quản lý sản xuất, kinh doanh, quy định nâng bậc lương, trả lương, thưởng; phân khối lợi nhuận, thỏa ước lao động, nội quy lao động… Đặc biệt, đã xây dựng được quy chế đối thoại định kỳ, đột xuất với người lao động tại nơi làm việc. Hàng năm đều có đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, công khai tại hội nghị người lao động cấp tổ, đội, cấp công ty; công khai kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và giải đáp thỏa đáng các kiến nghị, thắc mắc của người lao động. Qua việc thực hiện QCDCCS đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, nhiều năm qua Công ty không có hiện tượng khiếu kiện, quan hệ công việc giữa lãnh đạo công ty và người lao động luôn hài hòa, gắn bó. Doanh thu năm 2017, 2018 của Công ty đều đạt trên 73 tỷ đồng, lợi tức bình quân đạt trên 18%, thu nhập bình quân người lao động đạt trên 7 triệu đồng/người/tháng.

Còn đối với Công ty Xăng dầu Bắc Thái, nhằm thực hiện tốt QCDCCS, Công ty đã xây dựng hệ thống email dùng cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên chức, người lao động. Qua kênh thông tin này, cán bộ, viên chức, người lao động được nhận và phản hồi toàn bộ các văn bản về cơ chế chính sách, lãnh đạo Công ty cũng luôn thực hiện phúc đáp kịp thời. Ông Nguyễn Thanh Khương, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty cho chúng tôi biết: Địa bàn kinh doanh của Công ty nằm trên 2 tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn. Công ty đã thực hiện nghiêm chế độ đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo Công ty với 100% đội ngũ người lao động để mọi người được bày tỏ ý kiến của mình. Tại các hội nghị đối thoại, lãnh đạo Công ty tuyên truyền, phổ biến các nội dung, như: Nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể; chức trách, nhiệm vụ của từng cá nhân; công tác đánh giá thành tích cá nhân; cơ chế, chính sách đối với người lao động; công tác đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động; chế độ tuân thủ nội quy, quy chế, quy trình; chế độ thông tin, báo cáo. Một trong những vấn đề được Công ty đổi mới là thay đổi phương pháp tổ chức hội nghị người lao động với chủ trương dân chủ, hướng tới người lao động".

Tại hội nghị, người lao động được chia theo các nhóm để thảo luận các chuyên đề như:  Đề án tiền lương; đề án đào tạo; nội quy lao động; phương pháp 5S… Các nhóm tự thảo luận và mỗi nhóm cử người đại diện trình bày chuyên đề của nhóm; các nhóm khác phản biện những nội dung chưa rõ, chưa sát thực để đóng góp ý kiến hoàn thiện nội dung từng chuyên đề. Kết thúc hội nghị, lãnh đạo Công ty tổng hợp, giải đáp các thắc mắc và kết luận từng vấn đề cụ thể. Một trong những nội dung quan trọng mà Công ty ưu tiên thực hiện là việc công khai các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động, như: Kế hoạch sản xuất kinh doanh; chế độ, chính sách của Nhà nước, của ngành và của Công ty có liên quan đến người lao động... Nhờ vậy, người lao động nắm chắc chiến lược sản xuất, kinh doanh, chế độ, chính sách, các thông tin cần thiết để nghiêm túc thực hiện cũng như giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật. Cùng với việc công khai các nội dung trên, Công ty còn vận động công nhân, viên chức, người lao động tham gia góp ý xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể; quy chế phối hợp hoạt động giữa BCH Công đoàn và Ban Giám đốc Công ty cũng như các quy chế, quy định khác, qua đó phát huy dân chủ, sáng tạo, trí tuệ của tập thể, nhận được sự đồng thuận cao trong toàn Công ty.

Từ thực tế ở 2 công ty nêu trên cho thấy, thực hiện tốt QCDCCS có ý nghĩa rất lớn trong quá trình phát triển, góp phần tạo dựng sự thống nhất và gắn bó chặt chẽ, thiết lập mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, góp phần ngăn ngừa và hạn chế tranh chấp lao động trong quá trình sản xuất, kinh doanh của mỗi công ty.

(baothainguyen.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất