Thứ Hai, 27/5/2024
Hiệu quả trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cấp xã ở Quảng Ninh
 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tiền An thực hiện nghiêm việc tiếp công dân định kỳ
vào thứ năm hằng tuần.
 


Đơn cử như ở Quảng Yên, việc thực hiện QCDCCS gắn với công tác dân vận khéo đã góp phần giúp chính quyền thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ quan trọng. Ông Vũ Ngọc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tiền An (TX Quảng Yên) cho biết: Xã niêm yết công khai, minh bạch các quy hoạch, kế hoạch bồi thường GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng, chương trình xây dựng nông thôn mới, các chính sách về an sinh xã hội, các khoản thu phí, lệ phí, các quy định về thủ tục hành chính; các chương trình phát triển kinh tế - xã hội... Người dân được thông tin, thảo luận, đóng góp ý kiến vào nhiều vấn đề của địa phương, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao. Trong năm 2020, xã đã huy động được 918 triệu đồng từ nguồn đóng góp của nhân dân để xây dựng các công trình dân sinh.

Cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở trong tỉnh đếu quan tâm mở rộng dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia bàn, thảo luận và quyết định trực tiếp về chủ trương và mức đóng góp trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi, bình chọn các đối tượng được hưởng chính sách xã hội... Những nội dung để nhân dân bàn và biểu quyết được triển khai đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy trình, nhất là trong hiệp thương lấy ý kiến về người tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; lấy ý kiến nhân dân trong tham gia sửa đổi, bổ sung các hương ước, quy ước thôn, bản, khu phố, bám sát đời sống thực tiễn, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, thôn, bản, khu phố.

Vai trò giám sát của nhân dân được phát huy thông qua hoạt động của các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Hiện 177/177 xã, phường, thị trấn của tỉnh có ban thanh tra nhân dân; trong 6 tháng đầu năm 2021 có thêm 273 ban giám sát đầu tư của cộng đồng được thành lập. Các ban này đã tổ chức giám sát trên 400 cuộc, qua đó kiến nghị 57 vụ việc với các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết. Các địa phương cũng duy trì tốt 1.544 tổ hòa giải với 8.951 hòa giải viên; 6 tháng đầu năm đã tổ chức hòa giải thành 485/675 vụ việc.

Cấp ủy, chính quyền cấp xã còn chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư; thực hiện nghiêm việc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân (theo Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị). 5 tháng đầu năm nay, người đứng đầu cấp ủy cấp xã đã thực hiện 1.641 cuộc tiếp dân định kỳ. Toàn tỉnh duy trì tổ chức giao ban giữa thường trực cấp ủy, chính quyền với bí thư chi bộ, trưởng thôn (bản, khu phố), trưởng ban công tác mặt trận.

Chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã được nâng cao. Từ đầu năm đến nay, tỷ lệ giải quyết TTHC đúng, trước hạn tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã đạt 99,8%; số hồ sơ trực tuyến đã tiếp nhận, giải quyết là 48.051.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, song việc thực hiện QCDCCS ở cấp xã cũng còn những tồn tại, bất cập. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDCCS tỉnh, một số ban chỉ đạo thực hiện QCDCCS cấp xã hoạt động còn hình thức, chưa duy trì tốt chế độ họp theo định kỳ; một số ban giám sát đầu tư của cộng đồng chưa thành lập theo từng công trình, dự án theo quy định; tỷ lệ người dân tham gia cuộc họp thôn (bản, khu phố) có nơi còn thấp...Điều này, đòi hỏi thời gian tới, bên cạnh tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng và thực hiện QCDCCS, đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong thực hành dân chủ, cần đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chính sách liên quan đến thực hiện QCDCCS; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hoạt động tiếp xúc cử tri; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước...

(baoquangninh.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất