Chủ Nhật, 14/4/2024
Ba Bể phát huy Quy chế dân chủ ở cơ sở

Đồng chí Ma Thị Cử- Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở được gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như: Kế hoạch cải cách hành chính, tuyên truyền cải cách hành chính, dân vận chính quyền... thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống Nhân dân; quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở...

Tại xã Phúc Lộc, việc phục vụ Nhân dân được coi là thước đo trong thực hiện QCDC ở cơ sở. Thông qua hoạt động dân vận, chính quyền, địa phương chú trọng cải cách hành chính, thực hiện tốt cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Thường xuyên tổ chức tiếp công dân theo kế hoạch, giải quyết các khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Đồng chí Nông Văn Nhược- Chủ tịch UBND xã cho biết: "100% các vụ việc, những kiến nghị chính đáng của Nhân dân được giải quyết kịp thời, có hiệu quả, không để xảy ra những bức xúc, nổi cộm. Cùng với đó, địa phương làm tốt công tác biểu dương, nhân rộng các điển hình dân vận khéo, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trên mọi lĩnh vực, tạo điều kiện để người có uy tín tham gia tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện các nội dung QCDC ở cơ sở".

Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 28/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở trong giai đoạn hiện nay", huyện Ba Bể đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như: 100% các xã, thị trấn có Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở; 100% các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt việc niêm yết công khai quy trình, thủ tục và giải quyết việc thuộc thẩm quyền theo quy định; thực hiện nghiêm túc quy định người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với Nhân dân... Trong năm 2021, Ban tiếp công dân của huyện đã tiếp 43 lượt công dân, nội dung chủ yếu liên quan đến đất đai, chế độ chính sách. Tổng số đơn thư đã tiếp nhận của công dân là 145 đơn, trong đó đã giải quyết trên 72% đơn thư, số còn lại đang được thẩm tra, giải quyết.

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, những nội dung cơ bản của QCDC được triển khai thực hiện trên tất cả các lĩnh vực đời sống, có tác động tích cực đối với việc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Ban Thanh tra nhân dân các xã, thị trấn thường xuyên thu thập, tiếp nhận thông tin phản ánh của Nhân dân, theo dõi, giám sát các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong năm 2021 đã tiến hành 12 cuộc giám sát và nêu các đề xuất, kiến nghị với cơ quan thẩm quyền xem xét. Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tổ chức giám sát được 25 cuộc, qua giám sát có 04 đề xuất, kiến nghị, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện các công trình xây dựng. Công tác hòa giải ở cơ sở phát huy hiệu quả với tỷ lệ hòa giải thành công đạt gần 70%. Cùng với đó, QCDC cũng được cụ thể hóa bằng hương ước, quy ước ở thôn bản, tiểu khu và thực sự đi vào đời sống của Nhân dân, giúp tăng cường tình đoàn kết, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở thể hiện rõ nét trong công tác giám sát và phản biện xã hội. Nhiều nội dung được giám sát và kiến nghị cấp có thẩm quyền làm rõ như: Giám sát cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy; công tác bảo vệ môi trường; chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19; chính sách với người có uy tín; phối hợp giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng... Phản biện đối với Dự thảo phát triển du lịch huyện Ba Bể giai đoạn 2021 – 2025; dự thảo thuyết minh quy hoạch chi tiết khu trung tâm hoạt động văn hóa, thể thao tại trung tâm thị trấn Chợ Rã và khu vực lân cận.

Đồng chí Lý Đức Tuyền- Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Ba Bể cho biết: Việc thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn xã, thị trấn; kế hoạch xây dựng nông thôn mới; kế hoạch vay vốn phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo; mức thu các loại phí, lệ phí, các quy định về thủ tục hành chính... đều được các địa phương tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Thông qua các kỳ họp HĐND, UBND; các hình thức tuyên truyền của MTTQ và các tổ chức đoàn thể; qua hệ thống loa truyền thanh, các cuộc họp thôn, tiếp xúc cử tri hoặc niêm yết tại trụ sở UBND xã, thị trấn... Qua đó phát huy quyền làm chủ của Nhân dân tại cơ sở, đảm bảo để người dân tham gia quản lý xã hội, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật./.

(baobackan.com.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất