Thứ Ba, 21/5/2024
Phát huy Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong nhân dân ở Đảng bộ huyện Như Thanh
Mô hình trồng nấm linh chi cho hiệu quả kinh tế cao của HTX nông sản hữu cơ Trúc Phượng (xã Yên Thọ) cho hiệu quả kinh tế cao.

Yên Thọ là xã duy nhất của huyện Như Thanh phấn đấu “cán đích” xã nông thôn mới (NTM) nâng cao trong năm 2021. Đồng chí Lưu Đình Thực, Bí thư Đảng ủy xã Yên Thọ, cho biết: Chúng tôi xác định, tất cả công việc trong xã đều do “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát”, trong đó chú trọng công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn. Các thôn đã giao ban đầu tư giám sát cộng đồng thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác xây dựng, đảm bảo khách quan, công khai, dân chủ... Đến tháng 7-2021, xã đã hoàn thành 11/15 tiêu chí NTM nâng cao. Để đạt được các tiêu chí còn lại trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Yên Thọ sẽ tập trung vào những việc làm cụ thể như: mở rộng một số tuyến đường giao thông liên thôn; xây dựng hệ thống rãnh thoát nước; làm nắp đậy và trồng hoa tuyến đường trục chính khu trung tâm xã; hoàn thành sân vận động thể thao của xã, sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa thôn; vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế...

Thời gian qua, Huyện ủy Như Thanh đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, nhân dân đẩy mạnh triển khai Pháp lệnh số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kết luận số 120 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở”. Các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở, hàng năm đều xây dựng kế hoạch triển khai. Các ban chỉ đạo đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên gắn thực hiện QCDC ở cơ sở với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Trong quá trình triển khai thực hiện QCDC đã gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Dân vận khéo” trong xây dựng NTM, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân; phát huy vai trò hạt nhân, tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia thực hiện và giám sát việc thực hiện. Chỉ tính riêng 7 tháng năm 2021, tổng nguồn lực huy động xây dựng NTM trên địa bàn huyện đạt gần 178 tỷ đồng, trong đó giá trị huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư hơn 152 tỷ đồng.

Ngoài việc công khai những chủ trương, chính sách, thông báo cho mọi người dân nắm vững để thực hiện và giám sát, các cấp ủy, chính quyền trong huyện còn quan tâm thực hiện cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. 7 tháng năm 2021, các xã, thị trấn đã tiếp định kỳ 53 lượt công dân, 53 vụ việc; tiếp nhận, phân loại và xử lý, giải quyết theo quy định 12 đơn theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục.

Thực hiện QCDC với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát” được tôn trọng và triển khai thực hiện trên tất cả các lĩnh vực đời sống đã tác động tích cực đối với việc phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư; xây dựng NTM; đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và quản lý điều hành của Nhà nước ngày càng tăng. Hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội các cấp có nhiều chuyển biến tích cực, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đi sâu, đi sát cơ sở, gần dân và sát dân để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, phản ánh của nhân dân.

Việc triển khai thực hiện tốt QCDC ở cơ sở đã góp phần giúp huyện Như Thanh hoàn thành tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa bảo đảm sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân.

(baothanhhoa.vn)  

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất