Thứ Năm, 23/5/2024
Sốp Cộp: Tạo đồng thuận từ thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện kiểm tra tiến độ xây dựng nhà ở cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại bản Pu Hao, xã Mường Lạn.

Đồng chí Quàng Văn Tiêu, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Sốp Cộp, cho biết: Hàng năm, Ban Chỉ đạo đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong đó, tập trung chỉ đạo triển khai việc thực hiện Quy chế dân chủ đến các xã, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn huyện. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc phối hợp thông tin kịp thời đến nhân dân về các nội dung mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, dự án, công trình đầu tư, phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng...

Hiện, 8/8 xã của huyện Sốp Cộp thường xuyên công khai những chủ trương, chính sách để người dân nắm vững thực hiện và giám sát; cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; thực hiện mô hình “một cửa”, một cửa liên thông; đảm bảo các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, thuận lợi, tránh phiền hà cho nhân dân.

Từ năm 2018 đến nay, toàn huyện đã tổ chức gần 400 cuộc hướng dẫn tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng cho cho 1.500 lượt người. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì 13 cuộc giám sát, tham gia phối hợp giám sát 22 cuộc; Ủy ban MTTQ các xã chủ trì giám sát 24 cuộc; MTTQ các cấp trong huyện tổ chức gần 100 cuộc phản biện; ban thanh tra nhân dân trong toàn huyện đã thanh tra 107 cuộc về  tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐND, UBND cùng cấp... Ban giám sát đầu tư của cộng đồng các xã đã tổ chức giám sát 305 cuộc với trên 300 công trình, dự án trên địa bàn thực hiện nguồn vốn hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu quốc giảm nghèo bền vững, Chương trình xây dựng nông thôn mới, các công trình nhà văn hóa và giao thông các bản...

Trong 3 năm (2018-2020), toàn huyện đã tổ chức 16 cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, nội dung tập trung về tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch; quy hoạch, dự án, đề án về phát triển kinh tế - xã hội liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, hội viên, đoàn viên; thực hiện chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị, quy ước, hương ước nơi cư trú; thái độ phục vụ nhân dân... Thông qua công tác đối thoại nhân dân, các cấp ủy, chính quyền được lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; qua đó, kịp thời xử lý những vướng mắc cho nhân dân, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tại xã Dồm Cang, ngoài phát huy tốt quyền làm chủ, giám sát của nhân dân, cấp ủy, chính quyền xã đã công khai, minh bạch, dân chủ trong xây dựng nông thôn mới. Giai đoạn 2015-2019, xã Dồm Cang đã huy động hơn 118 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới; trong đó, nhân dân đóng góp gần 20 tỷ đồng, năm 2020, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng chí Cầm Văn Đông, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Cấp ủy, chính quyền xã đang tiếp tục phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân; chủ động công khai chủ trương, kế hoạch để cán bộ và nhân dân được biết; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, tính chủ động, tích cực của nhân dân, từ đó tạo được niềm tin, sự đồng thuận trong nhân dân... Hiện, xã đã hoàn thành 8/17 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, phấn đấu năm 2025 đạt xã nông thôn mới nâng cao.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian qua đã góp phần đưa huyện Sốp Cộp hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tạo sự đồng thuận trong xã hội; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

(baosonla.org.vn)

Gửi cho bạn bè