Thứ Ba, 21/5/2024
Thị xã Hoài Nhơn: Tạo đồng thuận xã hội nhờ phát huy dân chủ ở cơ sở

Chuyển biến tích cực

Thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 7/1/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở”, trong hơn 5 năm qua, chính quyền các cấp, các cơ quan hành chính nhà nước ở TX Hoài Nhơn đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính gắn với thực hiện QCDC ở cơ sở. Công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được duy trì và thực hiện nghiêm túc. Việc tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được các cơ quan chức năng thực hiện theo đúng thẩm quyền.

 

Ban Dân vận Thị ủy Hoài Nhơn là 1 trong 4 địa phương được Ban Dân vận Tỉnh ủy
tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2020.


Công tác hòa giải tại cơ sở cũng được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm. Hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng tại các xã, phường hoạt động hiệu quả. Trong đó, ban giám sát đầu tư cộng đồng đã tổ chức giám sát trên 365 công trình, dự án đầu tư xây dựng ở cơ sở. Nhờ thực hiện tốt công tác này nên không để xảy ra những sai phạm trong đầu tư xây dựng.

Xã Hoài Châu Bắc là một trong những địa phương điển hình trong thực hiện QCDC ở cơ sở. Bí thư Đảng ủy xã Trần Văn Hoàng cho hay: Nhờ thực hiện tốt QCDC, phát huy quyền làm chủ của nhân dân mà việc thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tại địa phương diễn ra thuận lợi. Mọi việc từ nhỏ đến lớn đều được lãnh đạo xã đưa ra bàn bạc công khai, dân chủ đã tạo được sự đồng thuận xã hội, toàn dân đồng lòng góp công, góp sức xây dựng quê hương. Việc giám sát cộng đồng trong thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao được phát huy nên không để xảy ra sai sót, tiêu cực trong đầu tư xây dựng hạ tầng.

Tại phần lớn các doanh nghiệp trên địa bàn TX Hoài Nhơn cũng thực hiện rất tốt QCDC trong các hoạt động. Tổ chức công đoàn thường xuyên phối hợp với lãnh đạo DN rà soát, sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện các quy chế liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động như: Thang bảng lương, các khoản trợ cấp, giờ làm việc, giờ nghỉ ngơi và các chế độ phúc lợi khác. Mỗi năm có hơn 80% DN tổ chức hội nghị người lao động để nghe các ý kiến, kiến nghị của công nhân. Nhiều DN thường xuyên thực hiện việc đối thoại với người lao động, tạo không khí cởi mở, dân chủ, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ giữa người sử dụng lao động và người lao động.

Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội

Hoạt động giám sát, phản biện của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện QCDC ở TX Hoài Nhơn cũng được quan tâm. Trong 5 năm (từ 2016 - 2020), thị xã đã thành lập 13 đoàn giám sát tại 49 địa phương, đơn vị; giám sát thông qua ban thanh tra nhân dân gần 200 vụ việc; giám sát qua ban giám sát đầu tư cộng đồng gần 400 công trình, dự án. Tổ chức phản biện, góp ý đối với dự thảo Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn đến năm 2035, Đề án đề nghị công nhận đô thị Hoài Nhơn đạt chuẩn đô thị loại IV, Chương trình phát triển đô thị Hoài Nhơn đến năm 2035... Qua đó, kịp thời đề xuất điều chỉnh, bổ sung một số nội dung phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của các cấp ủy đảng, chính quyền.

Đồng chí Nguyễn Văn Đẹp, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TX Hoài Nhơn, đánh giá: Qua 5 năm thực hiện Kết luận 120-KL/TW, nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, DN, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn được nâng lên đáng kể. Nhiều vướng mắc, khó khăn trong các chủ trương, chính sách phát triển KT-XH được nhân dân cùng tham gia bàn bạc, tháo gỡ, giải quyết kịp thời, có hiệu quả. Nhờ vậy đã góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị ở địa phương ngày càng trong sạch, vững mạnh, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

(baobinhdinh.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất