Thứ Bảy, 22/6/2024
Bắc Giang: Chuẩn hóa công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
Các đại biểu dự hội nghị tập huấn.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ QCDC tỉnh cho biết, trong những năm qua, việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể quan tâm, phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, nhất là qua công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tuy nhiên, do yêu cầu từ thực tiễn, đòi hỏi việc thực hiện QCDC ở cơ sở cần được quan tâm hơn nữa, đi vào thực chất hơn. Trong quá trình kiểm tra, giám sát (KTGS) việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở sẽ cụ thể, bài bản, chặt chẽ hơn, thay vì chỉ tập trung KTGS qua hồ sơ, báo cáo mà còn quan tâm vào những gì đang diễn ra ở cơ sở thông qua việc gặp gỡ, lấy ý kiến những người liên quan.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến, hướng dẫn về Quy trình kiểm tra giám sát việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở theo Quyết định số 57-QĐ/BCĐ ngày 7/6/2021 của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC tỉnh. Trong đó, đi sâu vào trình tự công tác kiểm tra; các bước, đối tượng, phương pháp kiểm tra đối với Ban chỉ đạo QCDC cấp huyện, xã; đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và nơi làm việc ở các doanh nghiệp, tổ chức có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc theo thỏa thuận; giám sát việc thực hiện kết luận KTGS của ban chỉ đạo các cấp.

Đại diện Ban Dân vận Trung ương truyền đạt nội dung chuyên đề phát huy dân chủ XHCN và quyền làm chủ của nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; những nội dung cơ bản về thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc theo Nghị định số 145/2020/CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động năm 2019. Trong đó, làm rõ một số điểm mới về thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, như trách nhiệm tổ chức đối thoại; số lượng, thành phần tham gia đối thoại; tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc; tổ chức đối thoại khi có yêu cầu của một hoặc các bên; tổ chức đối thoại khi có vụ việc; nội dung, hình thức người lao động được tham gia ý kiến…

Các đại biểu cũng được phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 10/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện QCDC ở cơ sở.

(baobacgiang.com.vn) 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất