Thứ Tư, 29/5/2024
Bắc Ninh: Tạo đồng thuận từ thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở
Nhân dân thôn Ngọc Tỉnh, xã Song Liễu (Thuận Thành) hiến đất mở rộng giao thông nội đồng, tạo thuận lợi cho sản xuất.

Để thực hiện hiệu quả QCDC, các cấp ủy đảng kiện toàn kịp thời Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC các cấp đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Hằng năm, Ban Chỉ đạo các cấp xây dựng kế hoạch thực hiện QCDC; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các cơ quan, doanh nghiệp, địa phương gắn thực hiện QCDC với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Trong quá trình thực hiện, các cấp ủy đảng chú trọng phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Thông qua tuyên truyền, vận động, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội giúp các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ hơn về quyền, nghĩa vụ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong giám sát việc triển khai các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Thực hiện QCDC, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh thực hiện nghiêm Quy định đối thoại trực tiếp với nhân dân. Trong giai đoạn 2016-2021, toàn tỉnh tổ chức hơn 2.110 hội nghị đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo các cấp với hàng nghìn lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều ý kiến, kiến nghị của người dân được giải quyết ngay tại hội nghị, đối với những nội dung cần thời gian để giải quyết, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương xem xét, trả lời. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư của công dân được chú trọng. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC tại các địa phương. 5 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 10 đoàn kiểm tra việc thực hiện QCDC tại 60 đơn vị. Nhờ đó, việc thực hiện QCDC ở cơ sở ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo đồng thuận xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Điển hình thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), từ năm 2016 đến 2021, nhân dân trong tỉnh đóng góp hơn 200.000 ngày công lao động, khoảng 46 tỷ đồng, hiến hơn 17.000 m2 đất xây dựng hạ tầng nông thôn. Hiện, 100% số xã trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, đang tập trung mọi nguồn lực củng cố và nâng cao các tiêu chí. Hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư nâng cấp và từng bước phát triển nhanh theo hướng đô thị hóa, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân. Đời sống vật chất, tinh thần người dân được cải thiện và nâng cao.

Xã Song Liễu (Thuận Thành) là địa phương tiêu biểu thực hiện tốt QCDC trong xây dựng NTM. Đồng chí Nguyễn Văn Nghiệp, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Để hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM, Đảng ủy xã chú trọng huy động sức dân cùng chung tay thực hiện. Trong đó, xã đẩy mạnh thực hiện QCDC ở  cơ sở. Thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, xã huy động được sức mạnh toàn dân tham gia thực hiện Chương trình. Những năm qua, nhân dân đóng góp 3,5 tỷ đồng; tự nguyện hiến hơn 800m2 đất và đóng góp hơn 1.000 ngày công lao động tham gia xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn. Hiện nay, 100% tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã được bê tông hóa, đường giao thông nội đồng cơ bản được cứng hóa; trạm y tế, trường học, nhà văn hóa các thôn được đầu tư xây dựng khang trang, tạo điều kiện thuận lợi cho để địa phương phát triển kinh tế - xã hội”.

Đẩy mạnh thực hiện QCDC, phát huy sức mạnh toàn dân tham gia thực hiện hiệu quả 3 mục tiêu chính trị của tỉnh là: Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận hơn 223,5 tỷ đồng tiền mặt và nhiều hiện vật với tổng giá trị hơn 54 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền các cấp khống chế, đẩy lùi dịch bệnh và hỗ trợ kịp thời cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh. 6 tháng đầu năm, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,45% so với cùng kỳ; các hoạt động sản xuất kinh doanh được bảo đảm, không đứt gãy chuỗi cung ứng, liên kết sản xuất; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đời sống của nhân dân được bảo đảm, nâng cao.

(baobacninh.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất