Thứ Năm, 25/7/2024
Đắk Nông mở rộng dân chủ để phát huy quyền làm chủ ở cơ sở
 
Các thủ tục hành chính ngày càng công khai, minh bạch 


Đổi mới việc thực hiện QCDC

Theo đánh giá, các xã, phường, thị trấn tiếp tục đổi mới việc thực hiện QCDC theo hướng mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch, tiếp thu ý kiến đóng góp của Nhân dân. Trong đó, công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số… tạo điều kiện để "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Cụ thể, triển khai các nội dung quy định tại Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh công khai các nội dung cho Nhân dân biết bằng nhiều hình thức. Các địa phương đã niêm yết tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn; thông báo trực tiếp qua các cuộc họp dân, tiếp xúc cử tri, qua hệ thống loa truyền thanh; đăng tải trên các trang thông tin điện tử, trang, nhóm mạng xã hội... nhằm truyền tải, cung cấp thông tin, công khai kịp thời đến Nhân dân.

Theo đồng chí Vũ Thị Hà, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Tân, TP. Gia Nghĩa, địa phương đã công khai các quy định bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; chính sách xã hội, đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng đất... Thông qua các hoạt động công khai, xin ý kiến, vai trò của người dân tham gia quản lý xã hội, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức ngày càng được phát huy. Người dân tích cực, chủ động tham gia ý kiến về chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương.

Tăng cường công tác tiếp dân

Theo Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh Đắk Nông, cái được lớn nhất là các cấp ủy đảng, chính quyền luôn nêu cao trách nhiệm, triển khai thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của người dân.

 

Qua công tác tiếp và đối thoại với công dân đã tháo gỡ được những vấn đề còn khúc mắc, băn khoăn, giải quyết dứt điểm các vụ việc, sự việc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân.

Việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư, kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng thẩm quyền và quy trình, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Người dân được vận động, giải thích, hướng dẫn rõ ràng trong việc thực hiện khiếu nại, tố cáo theo đúng quy trình của pháp luật. Nhiều vụ việc bức xúc được giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở, được người dân đồng tình ủng hộ.

Các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng được kiện toàn, củng cố, phát huy được vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn của xã, phường, thị trấn từ vốn đầu tư của Nhà nước và các công trình phúc lợi do Nhân dân đóng góp. Cụ thể, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 71 ban thanh tra nhân dân được thành lập ở các xã, phường, thị trấn.

Năm 2023, các Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tham gia giám sát 120 vụ việc. Qua đó, phát hiện, kiến nghị với chính quyền, các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết 32 vụ việc.

Nội dung giám sát nhằm phát hiện những việc làm sai trái xâm hại đến lợi ích cộng đồng, những biểu hiện tiêu cực của các công trình, các dự án ảnh hưởng đến môi trường sinh sống của cộng đồng dân cư, nhằm hạn chế gây lãng phí làm thất thoát vốn, ảnh hưởng đến chất lượng công trình, góp phần thực hiện thành công các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

(baodaknong.vn) 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất