Thứ Sáu, 21/6/2024
Cẩm Khê: Khi Quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy
 
Lãnh đạo huyện Cẩm Khê thăm mô hình nuôi trồng thủy sản ở xã Minh Tân 

 

Nghiêm túc, hiệu quả

Trở lại xã Hùng Việt, chúng tôi được chứng kiến những đổi thay của xã giàu truyền thống cách mạng với những tuyến đường bê tông phẳng lì, hệ thống hạ tầng cơ sở được đầu tư, tạo thuận lợi cho việc giao thương, phát triển kinh tế của người dân. Đồng chí Nguyễn Trọng Phú - Chủ tịch UBND xã cho biết: Chúng tôi xác định tất cả công việc ở địa phương đều do “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, vì vậy trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, xã tiếp tục chú trọng việc kiểm tra, giám sát công tác xây dựng đảm bảo khách quan, dân chủ, công khai. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở được đổi mới theo hướng gần dân, vì Nhân dân phục vụ. Các khoản thu, các khoản huy động từ người dân, sử dụng tài chính ngân sách đều được thông báo công khai đến Nhân dân. Thông qua các cuộc họp khu, người dân được tham gia góp ý kiến vào nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế - xã hội trong năm và các khoản thu theo quy định.

Dẫn chúng tôi đi thăm quan một số công trình như: Nhà văn hóa, đường điện chiếu sáng, tuyến đường hoa trên địa bàn... đồng chí Nguyễn Trọng Phú cho biết thêm: Trong quá trình xây dựng NTM nâng cao, xã gặp không ít khó khăn, nhất là về nguồn lực. Vì vậy, thông qua công tác dân vận chính quyền, thực hiện công khai dân chủ, qua những cuộc họp tại xã và ở các khu dân cư, lãnh đạo xã đều tham dự chỉ đạo, đồng thời trực tiếp vận động người dân tham gia đóng góp. Khi tìm được tiếng nói chung, việc triển khai rất thuận lợi, nhận được sự hỗ trợ tích cực từ Nhân dân như tham gia ngày công, đóng góp vật liệu, hiến đất... Đặc biệt, có những hộ ủng hộ hàng chục triệu đồng bằng tiền mặt, có hộ ủng hộ 40m3 bê tông, trị giá 30 triệu đồng để ủng hộ xây nhà văn hóa khu. Nhờ đó, năm 2023, người dân đã tự nguyện đóng góp trên 4 tỷ đồng cùng Nhà nước sửa chữa, xây mới 14/14 nhà văn hóa khu. Ngoài ra, người dân còn tích cực đóng góp làm đường điện chiếu sáng, làm nhiều tuyến đường hoa, thường xuyên vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà cửa, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Cuối năm 2023, xã Hùng Việt đã hoàn thành và được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Trong thời điểm hiện nay, vấn đề được đông đảo người dân trên địa bàn huyện quan tâm đó là thực hiện Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. Theo đó, huyện Cẩm Khê sẽ thực hiện sắp xếp 12 đơn vị hành chính cấp xã để thành lập 4 đơn vị hành chính cấp xã mới. Nhằm phát huy dân chủ và đạt kết quả theo yêu cầu đề ra, huyện đã chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức; tuân thủ nguyên tắc đặt quyền lợi của người dân lên trên hết, đảm bảo tốt các điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở đơn vị hành chính mới. Đối với những băn khoăn về tên gọi của đơn vị hành chính mới khi sáp nhập, huyện yêu cầu các địa phương phải có sự bàn bạc, thống nhất kỹ lưỡng, tạo sự đồng thuận cao của người dân. Cùng với đó, huyện thực hiện đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất và tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Hiện, cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tập trung bám sát lộ trình công việc để triển khai đúng tiến độ. Việc lấy ý kiến cử tri về đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 đã hoàn thành, với tỷ lệ đồng ý là 98,68%. Huyện dự kiến sẽ thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trong tháng 7/2024 để báo cáo với tỉnh.

Việc thực hiện xây dựng NTM, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã chỉ là hai trong rất nhiều nội dung gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị với QCDC ở cơ sở, đã được các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị... trên bàn huyện Cẩm Khê thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Tạo động lực phát triển

Để thực hiện hiệu quả QCDC ở cơ sở, huyện Cẩm Khê luôn thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Hàng năm, Ban chỉ đạo QCDC từ huyện đến cơ sở đã xây dựng chương trình công tác, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân. Trong tổ chức thực hiện, huyện chú trọng gắn thực hiện QCDC ở cơ sở với thực hiện nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, các phong trào thi đua yêu nước và công tác xây dựng Đảng của cơ quan, đơn vị, nhất là đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII); các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận... Từ đó, cấp ủy, chính quyền huyện chủ động đổi mới phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến, giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Từ việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả QCDC đã nhận được sự ủng hộ, đồng tình của người dân, đảm bảo việc giải phóng mặt bằng thi công các công trình đúng tiến độ. Đặc biệt ở các dự án không có hỗ trợ đền bù, Nhân dân đã tự nguyện hiến đất, cây cối, hoa màu và tài sản trên đất giá trị hàng tỷ đồng. Việc thực hiện các nội dung Nhân dân bàn và quyết định trực tiếp kết hợp với chủ trương “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” đã tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng kết cấu hạ tầng, làm đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi công cộng, phương án quy hoạch, xây dựng NTM đạt kết quả. Đến nay, toàn huyện có 17 xã đạt chuẩn xã NTM và 1 xã đạt xã NTM nâng cao. Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá chiếm trên 85%; tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn văn hoá chiếm trên 94%. Công tác bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện công khai, dân chủ. Chính sách giảm nghèo, chính sách cho người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Cùng với đó, huyện và các xã, thị trấn đã tập trung làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, qua đó củng cố lòng tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Bùi Xuân Vĩnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cẩm Khê khẳng định: Nhờ triển khai thực hiện tốt QCDC ở cơ sở trong thời gian qua đã giúp huyện Cẩm Khê hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

(baophutho.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất