Thứ Tư, 28/2/2024
Đồng chí Trương Thị Mai làm việc với lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Đặng Minh Khôi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị của Ban Dân vận Trung ương và Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

 
Thứ trưởng Đặng Minh Khôi báo cáo tại buổi làm việc 


Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi đã báo cáo tóm tắt tình hình công tác ngoại giao 6 tháng đầu năm 2020; kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và kết quả công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ 28.

Thứ trưởng Đặng Minh Khôi khẳng định: Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù đại dịch COVID-19 gây ra nhiều biến động và tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường song công tác ngoại giao của Nhà nước đã được triển khai kịp thời, linh hoạt, sáng tạo. Trong đó, "ngoại giao Covid" đã được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả, qua đó tiếp tục duy trì và thúc đẩy đà quan hệ, gia tăng tin cậy với các nước, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển.

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện đã có gần 5,3 triệu người. Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và quán triệt quan điểm chỉ đạo về đối ngoại của Đại hội XII của Đảng, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài đã đạt được nhiều tiến bộ và kết quả quan trọng, góp phần hỗ trợ cộng đồng ổn định cuộc sống, hội nhập vào xã hội sở tại và gắn bó với quê hương, đất nước. Qua đó, góp phần củng cố và phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc; huy động nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016 - 2021, thời gian qua, hai cơ quan đã phối hợp chặt chẽ trong việc tham mưu cho Đảng, Nhà nước về chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo công tác người Việt Nam ở nước ngoài, công tác xây dựng đoàn thể; hướng dẫn kiểm tra, sơ kết, tổng kết các chủ trương, đường lối của Đảng về người Việt Nam ở nước ngoài; thường xuyên thực hiện cơ chế trao đổi thông tin giữa hai bên; tuyên truyền, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận...

Bày tỏ cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của Ban Dân vận Trung ương với Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao trong việc thực hiện Chương trình phối hợp về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài thời gian qua, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi đề xuất một số kiến nghị nhằm thực hiện tốt Chương trình phối hợp trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trong công tác vận động bà con hướng về quê hương và ghi nhận sự phối hợp giữa hai bên đã có những bước tiến bộ và hiệu quả.

 
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu kết luận buổi làm việc 

 

Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định cơ chế phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao phù hợp với chức năng nhiệm vụ của hai bên về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Trong tình hình mới, bối cảnh mới đòi hỏi công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục được quan tâm. Vì vậy, đồng chí Trương Thị Mai mong muốn trong thời gian tới cần làm sâu sắc thêm quan điểm, chủ trương của Đảng đối với công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt các quan điểm của Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX), Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)...

Nhắc lại 4 quan điểm của Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX), đồng chí Trương Thị Mai nêu rõ: Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc, là nguồn lực to lớn đóng góp cho sự phát triển đất nước. Trong trái tim mỗi kiều bào có hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tức là đã đóng góp cho đất nước. Các chính sách, cơ chế, biện pháp cần được triển khai đồng bộ, phù hợp hơn, phát huy tinh thần tự nguyện của kiều bào.

 
Đồng chí Trương Thị Mai và các đại biểu dự buổi làm việc 


Việc đánh giá 5 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), 15 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) sắp tới là cơ sở để Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao tiếp tục tham mưu Đảng, Nhà nước hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài nhằm đưa đường lối, chủ trương của Đảng về người Việt Nam ở nước ngoài đi vào cuộc sống…

Tin và ảnh: Mai Khôi

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất