Chủ Nhật, 14/4/2024
Ban Chỉ đạo Trung ương kiểm tra tình hình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Quảng Nam

 Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đánh giá, những năm qua, việc thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả. Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, đoàn thể chính trị - xã hội kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn việc thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao. Dân chủ được phát huy ở nhiều lĩnh vực, nhất là phát huy dân chủ ở cơ sở; dân chủ trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; trong việc xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực hiệu quả.

Theo Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung, điểm sáng trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở được thể hiện rõ nét khi bộ máy hành chính chuyển từ quản lý sang phục vụ người dân, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân. Trong 4 năm qua, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đều nằm trong tốp 10 tỉnh, thành phố có chỉ số tốt. Các cấp, ngành đã tiếp 51.387 lượt với 54.996 người, trong đó có 240 đoàn đông người; tiếp nhận 36.252 đơn thư khiếu nại, tố cáo và đơn phản ánh, kiến nghị về chế độ, chính sách, tranh chấp đất đai...

Đáng chú ý, ngày 13.11.2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3431 về “Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”. Đây là cơ sở để chính quyền các cấp căn cứ thực hiện công tác bồi thường thỏa đáng cho người dân, hạn chế xảy ra “điểm nóng”, khiếu kiện đông người.

Làm rõ thêm các vấn đề đoàn kiểm tra quan tâm, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường khẳng định, để việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở hiệu quả, chất lượng, hằng năm Tỉnh ủy giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp các ngành liên quan kiểm tra, giám sát đối với các vấn đề nhạy cảm, liên quan đến đời sống người dân. Cùng với đó, lãnh đạo tỉnh tăng cường tiếp công dân, đối thoại với người dân, qua đó nghe người dân phản ánh, kịp thời nắm bắt, xử lý, giải quyết. Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng phát huy hiệu quả, được nhân rộng ra toàn tỉnh, nhờ đó, đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến các công trình xây dựng ở cơ sở giảm hẳn...

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện QCDC cơ sở của Quảng Nam. Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, công tác dân vận chính quyền được đẩy mạnh, đạt kết quả tốt về cải cách hành chính, tiếp dân, đối thoại với nhân dân; kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo và chú trọng công khai, minh bạch thông tin. Qua đó, vận động tuyên truyền nhân dân tham gia vào các công việc chung tại cơ sở, củng cố niềm tin của người dân vào Đảng, chính quyền.

Đồng chí Trương Thị Mai nhận xét, Quảng Nam là một trong những địa phương làm tốt công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân. Hoạt động của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc đưa ra các kiến nghị và cùng phối hợp giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; giải quyết các vấn đề, nguyện vọng chính đáng của người dân; góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Nêu ra các mặt còn hạn chế, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai lưu ý, trong thời gian tới, việc phát huy dân chủ phải đặt trên cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Quảng Nam cần phát huy cơ chế dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện, việc thực hiện QCDC ở cơ sở phải gắn với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, tạo điều kiện để mở rộng dân chủ, chất lượng, hiệu quả; phù hợp với hiến pháp, pháp luật, phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ cương, kỷ luật. Đồng thời tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân về tinh thần thượng tôn pháp luật.../.

(baoquangnam.vn)

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất