Thứ Tư, 4/10/2023
Vĩnh Phúc: Hội nghị quán triệt, triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh về xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu tỉnh; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Huyện ủy, UBND các huyện, thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn có Làng văn hóa kiểu mẫu được chọn triển khai; Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác MTTQ, Trưởng các thôn, tổ dân phố 30 Làng văn hóa kiểu mẫu.


 Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng BCĐ thực hiện Đề án phát biểu chỉ đạo tại hội nghịTại hội nghị, đồng chí Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh đã quán triệt những nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết số 08 của HĐND tỉnh thông qua Đề án xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 06 HĐND tỉnh ban hành Quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2030. Việc HĐND tỉnh thông qua 2 nghị quyết là những cơ sở pháp lý quan trọng để phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thu hút nguồn lực phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập, phúc lợi của nhân dân Vĩnh Phúc và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã thông qua dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết số 06 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ thực hiện xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030 và Nghị quyết số 08 của HĐND tỉnh thông qua Đề án xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2030. Trong đó, phân công rõ trách nhiệm của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết.

Sau khi nghe các sở, ngành liên quan hướng dẫn triển khai chính sách hỗ trợ, các đại biểu đều bày tỏ sự đồng thuận, quyết tâm cao trong triển khai thực hiện các nghị quyết hỗ trợ Làng văn hóa kiểu mẫu. Một số ý kiến đưa ra những thuận lợi, khó khăn tại địa phương, đơn vị trong quá trình khiển khai thực hiện và đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển các sản phẩm OCOP trong sản xuất nông nghiệp; thành lập các hợp tác xã, tổ thu gom rác thải, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường. Đồng thời, hỗ trợ địa phương trong xây dựng kế hoạch phục dựng các hương ước, quy ước, lễ hội truyền thống trong Làng văn hóa kiểu mẫu; sớm có hướng dẫn cụ thể cho các địa phương trong quá trình giải ngân nguồn vốn hỗ trợ bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm cho các địa phương, tránh dàn trải, lãng phí…

Nhấn mạnh đến mục tiêu, ý nghĩa của việc xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu các địa phương phải có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, Bí thư cấp ủy phải là Trưởng Ban chỉ đạo, từ đó, phát huy cao nhất vai trò của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện các nghị quyết. Đặc biệt, cần tuân thủ đúng nguyên tắc tập trung dân chủ “dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, tránh sự áp đặt, chủ quan duy ý chí khi triển khai các nội dung, chương trình.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành khẩn trương quán triệt nghị quyết của HĐND tỉnh về tiêu chuẩn, tiêu chí, cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu, từ đó, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị, các hội, đoàn thể trong tuyên truyền, phổ biến để các tầng lớp nhân dân hiểu, cùng vào cuộc với chính quyền. Đồng thời, giao Ban Chỉ đạo xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu tỉnh làm việc với Ban Đảng, MTTQ, các đoàn thể và các sở, ngành, địa phương liên quan nghe báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện với từng nội dung, tiêu chí được giao; làm việc với Thường trực các huyện, thành phố, nắm rõ tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và khả năng huy động nhân dân tham gia đóng góp. HĐND tỉnh sẽ đưa nội dung giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết về xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu vào kỳ họp hằng năm. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết. Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với các Ban Đảng của Tỉnh ủy, các cơ quan liên quan tổ chức thi Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, MTTQ, các đoàn thể trong vận động nhân dân thực hiện nội dung này. Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với UBND tỉnh và các đơn vị, địa phương phát động phong trào thi đua trong cấp ủy, chính quyền, nhân dân về thực hiện xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu với các tiêu chí, lộ trình cụ thể. Đồng chí cũng yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sớm tổ chức hội nghị cung cấp thông tin sâu rộng tới các cơ quan báo chí của tỉnh, cơ quan báo Trung ương thường trú tại tỉnh về nội dung, chủ trương, các cơ chế, chính sách xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu, đặc biệt tuyên truyền về ý nghĩa, mục tiêu, cách làm của Vĩnh Phúc. Trên cơ sở đó, các cơ quan truyền thông của tỉnh cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là nêu bật sự khác biệt, tính ưu việt trong chính sách văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc đang thực hiện so với các địa phương khác để cấp ủy, chính quyền và người dân phấn khởi, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu, góp phần mang lại những lợi ích thiết thực nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân./.

Duy Hùng


Gửi cho bạn bè