Thứ Năm, 29/2/2024
Tháng Thanh niên đã thực sự tạo dựng được hình ảnh đẹp về thế hệ thanh niên thời kỳ mới *

 Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi Lễ

Kính thưa đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo đại diện bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội;  

Thưa các đồng chí và các bạn đoàn viên, thanh niên thân mến,

Hôm nay tôi rất vui mừng về dự Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2022 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Tôi thân ái gửi tới các đồng chí đại biểu, các bạn đoàn viên, thanh niên lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc các đồng chí và các bạn Xuân mới thắng lợi mới, tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong học tập, lao động, công tác.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Trải qua 19 năm kể từ ngày Đảng, Nhà nước đồng ý chọn Tháng 3 hằng năm làm Tháng Thanh niên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp đã chủ động, sáng tạo, kiên trì phát động và tổ chức Tháng Thanh niên, thu hút hàng chục triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, hưởng ứng. Tháng Thanh niên đã thực sự trở thành trường học thực tiễn phong phú, rộng lớn, môi trường xã hội lành mạnh để các bạn trẻ bùng cháy tinh thần tình nguyện, dấn thân, khát khao cống hiến, không ngại khó khăn, gian khổ đến với các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đảm nhận thực hiện những việc mới, việc khó. Không những vậy, Tháng Thanh niên còn là phương thức, môi trường để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc cho thanh thiếu nhi; tập hợp, đoàn kết thanh niên, qua đó xây dựng, phát triển tổ chức Đoàn, Hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp. Tháng Thanh niên đã thực sự tạo dựng được hình ảnh đẹp về thế hệ thanh niên thời kỳ mới: xung kích - tình nguyện - sáng tạo - dám dấn thân vào việc mới, việc khó, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Năm 2022 là năm cụ thể hóa nhiều nội dung quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp và tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Mặc dù đất nước còn nhiều khó khăn, đặc biệt trong diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 diễn ra ở khắp nơi trên thế giới và đất nước ta hơn 2 năm qua. Trước bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt nhiều thành tựu to lớn, tạo ra những tiền đề quan trọng để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra. Bối cảnh đó đặt ra nhiều thời cơ thuận lợi, đồng thời cũng tạo nhiều thách thức đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp trong triển khai nhiệm vụ nói chung và Tháng Thanh niên nói riêng.

Tôi biểu dương, đánh giá cao Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khi chọn chủ đề Tháng Thanh niên là “Tuổi trẻ sáng tạo”, thể hiện tính hành động cao, vai trò tiên phong của tuổi trẻ,tạo không gian và động lực mới để thanh niênphát huy vai trò xung kích, sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, chủ động hội nhập quốc tế.

Để triển khai thành công Tháng Thanh niên và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tôi gợi mở và đề nghị tổ chức Đoàn các cấp thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, coi trọng và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho thanh thiếu nhi. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức, phương pháp khác nhau, trong đó tăng cường tuyên truyền, giáo dục thông qua các ứng dụng số, mạng xã hội của thanh niên để mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên thêm tự hàovề truyền thống vẻ vang của Đảng ta, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minhvà tuổi trẻ Việt Nam, kiên định niềm tin vào chế độ và tiếp bước con đường cách mạng vẻ vang mà Bác Hồ, Đảng Cộng sản Việt Nam và dân tộc ta đã lựa chọn, tiếp nối xứng đáng truyền thống cha anh. 

Hai là, phát huy cao độ tinh thần, khả năng sáng tạo của tuổi trẻ, tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng thành quả, tận dụng có hiệu quả những yếu tố tích cực từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo môi trường, điều kiện tốt nhất để thanh niên phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn tại địa phương, đơn vị; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các hoạt động an sinh xã hội, phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng đất nước; tham gia tích cực vào công cuộc phòng chống dịch bệnh Covid 19, hỗ trợ, chăm sóc người mắc Covid 19 neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn khi điều trị tại nhà. Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động đồng hành, chăm lo, hỗ trợ và bồi dưỡng thanh niên, nhất là các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Đó chính là hành động thiết thực, cụ thể của tuổi trẻ tham gia thực hiện hiệu quả nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ba là, chú trọng xây dựng Đoàn vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng. Trong đó, cần đặc biệt coi trọng chất lượng công tác cán bộ đoàn, tạo nguồn cán bộ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực, triển vọng giới thiệu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền.Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị, tham gia giám sát và phản biện xã hội. Từ thực tiễn sinh động, phong phú của Tháng Thanh niên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần phát hiện những nhân tố mới, điển hình tiên tiến để bồi dưỡng, phát huy,lựa chọn, giới thiệu được nhiều đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, bổ sung nguồn sinh lực trẻ cho Đảng.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai có hiệu quả Tháng Thanh niên năm 2022 nói riêng, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nói chung, tôi đề nghị các cấp ủy đảng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, định kỳ làm việc với tổ chức Đoàn, đối thoại với thanh niên; thực sự coi thanh niên là người chủ tương lai, là rường cột của nước nhà, xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước cả trong nhận thức và hành động cụ thể; các cấp chính quyền, đoàn thể và các lực lượng xã hội tăng cường phối hợp, hỗ trợ các hoạt động của tuổi trẻ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và sự nghiệp chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy thanh niên.

Với truyền thống hào hùng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; với sức trẻ, sức sáng tạo và tinh thần nhiệt huyết của thanh niên và sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của các bộ, ngành, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan, tôi tin tưởng rằng Tháng Thanh niên năm 2022 sẽ thành công tốt đẹp.

Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn.

 

* Đầu đề của Danvan.vn

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất