Thứ Sáu, 14/6/2024
Bến Tre: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác dân vận

 Đại biểu và học viên dự lễ tổng kết, bế giảng

Trường Chính trị Bến Tre phối hợp cùng Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức mở Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Dân vận cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác dân vận trong toàn tỉnh. Lớp Bồi dưỡng được giảng ngày 04/6/2019 và tổng kết, bế giảng ngày 07/6/2019.

Tham dự tổng kết, bế giảng có đồng chí Lê Văn Gặp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo phòng, ban chuyên môn thuộc Ban Dân vận Tỉnh ủy; các đồng lãnh đạo khoa, phòng của Trường Chính trị cùng toàn thể học viên lớp học.

Lớp học được tổ chức 04 ngày, gồm 07 chuyên đề: Chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay; Công tác dân vận của chính quyền trong giai đoạn hiện nay; Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong giai đoạn hiện nay; Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Xây dựng, nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” trong thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong giai đoạn hiện nay; Giải pháp kéo giảm dân khiếu kiện đông người gây rối mất an ninh trật tự, xử lý những vụ phát sinh điểm nóng; Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong các loại hình./.

(truongchinhtribentre.edu.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất