Thứ Tư, 24/7/2024
Ban Chỉ huy Quân sự Ban Dân vận Trung ương tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2023
 
Quang cảnh Hội nghị 


Các đồng chí Phó Trưởng Ban: Bùi Tuấn Quang, Chỉ huy trưởng; Đỗ Văn Phới, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Chính trị viên chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có đại diện Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; BCH Quân sự quận Ba Đình; đại diện các tổ chức chính trị - xã hội cơ quan Ban Dân vận Trung ương và toàn thể sĩ quan dự bị; cán bộ, chiến sĩ nòng cốt của Trung đội tự vệ cơ quan Ban Dân vận Trung ương.

Năm 2023, công tác quốc phòng của Ban Dân vận Trung ương đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đề ra, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: nghiên cứu, tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều chủ trương, trong đó chủ trương về công tác dân vận trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh (thông qua việc sơ kết, tổng kết các chủ trương, đường lối của Đảng trên các lĩnh vực liên quan). Công tác dân vận trong bảo đảm quốc phòng, an ninh được chú trọng. Qua đó, giúp lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác dân vận, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Việc thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt” góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.


 
Thượng tá Nguyễn Thành Trung, Trợ lý Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu phát biểu tại Hội nghị 


Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao ý thức tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình”, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, những thông tin và luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, biển đảo để chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Xây dựng và phát huy vai trò của người có uy tín vùng đồng bào dân tộc, cốt cán tôn giáo, lực lượng nòng cốt ở vùng trọng điểm, biên giới, biển đảo. Công tác nghiên cứu, tham mưu của BCH quân sự Ban Dân vận Trung ương tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, tiến bộ, hiệu quả hơn. Công tác quốc phòng, an ninh được thực hiện theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, công tác quân sự, quốc phòng năm 2023 vẫn còn những khó khăn, hạn chế cần phải tiếp tục khắc phục, đảm bảo hoàn thành tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Phới, Phó Trưởng Ban, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Chính trị viên BCH Quân sự Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao kết quả mà BCH Quân sự cơ quan đã đạt được trong năm vừa qua. Lãnh đạo Ban, Đảng ủy cơ quan Ban Dân vận Trung ương luôn xác định công tác quốc phòng là nhiệm vụ chính trị của Ban. Từ đó, thường xuyên nâng cao nhận thức về công tác giáo dục quốc phòng và chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cho cán bộ, công chức, người lao động cơ quan; tham mưu cụ thể hóa nhiệm vụ xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” trong nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân…

 
Đồng chí Đỗ Văn Phới phát biểu tại Hội nghị


Bên cạnh việc đánh giá các kết quả đạt được, đồng chí Đỗ Văn Phới chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và đề nghị trong thời gian tới BCH Quân sự cơ quan thực hiện tốt các nhiệm vụ; thường xuyên tham mưu cho Lãnh đạo Ban, Đảng ủy cơ quan thực hiện nhiệm vụ quốc phòng sao cho sâu sát, hiệu quả, đảm bảo chương trình đề ra.

Cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu; BCH Quân sự quận Ba Đình đối với BCH Quân sự Ban Dân vận Trung ương thời gian vừa qua, đồng chí Đỗ Văn Phới mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự hướng dẫn, chia sẻ của Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu; BCH Quân sự quận Ba Đình để BCH Quân sự Ban hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm 2024.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự Ban Dân vận Trung ương đề nghị năm 2024 cán bộ, chiến sĩ BCH Quân sự cơ quan tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh thông qua sơ kết, tổng kết, thực hiện các đề án Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao. Làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu công tác dân vận trong xây dựng “thế trận lòng dân” trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, nhất là trong thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận, trong sơ kết các chủ trương, đường lối của Đảng.

 
Đồng chí Bùi Tuấn Quang phát biểu kết luận Hội nghị


Đồng thời, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng; nghiên cứu lồng ghép trong sinh hoạt chuyên đề, trong một số hội nghị, hội thảo năm 2024. Triển khai, thực hiện chương trình phối hợp với Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, chương trình phối hợp với Bộ Công an. Phối hợp với BCH Quân sự quận Ba Đình trong bồi dưỡng, tập huấn cho lực lượng tự vệ. Phối hợp thực hiện tốt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 2 và đối tượng 3. Phối hợp tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy cho cán bộ, công chức, người lao động của Ban Dân vận Trung ương, tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho cơ quan…

Tin và ảnh: Mai Khôi

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất