Thứ Tư, 24/7/2024
Thái Bình: Tiên phong đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước của đồng bào có đạo

 Các đại biểu dự hội nghị

Hiện nay, tỉnh Thái Bình có 774 đảng viên là người có đạo; trong đó có 240 đảng viên trẻ (từ 40 tuổi trở xuống). Trong những năm qua, các đảng viên có đạo nói chung, các đảng viên trẻ có đạo nói riêng đã phát huy được tinh thần tiên phong gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên trong đó có nhiệm vụ được phân công đối với đảng viên là người có đạo. Hàng năm, 100% các đảng viên trẻ có đạo được cấp ủy đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Qua thực tiễn lao động và công tác, các đảng viên trẻ có đạo đã xác định được lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của đảng viên trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt Đảng và thực hiện nhiệm vụ được phân công; chủ động nghiên cứu các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết... của cấp trên liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ của chi bộ, của đảng viên. Hầu hết các đảng viên trẻ có đạo có ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học hỏi nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm tích cực, chủ động, sáng tạo trong các lĩnh vực công tác. Trong đó, có nhiều đảng viên trẻ có đạo đã nỗ lực phấn đấu vừa hồng vừa chuyên, được tín nhiệm bầu giữ các chức vụ chủ chốt trong chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, doanh nghiệp tại địa phương, cơ sở. Nhiều đảng viên vừa đảm nhận tốt nhiệm vụ chính trị được giao vừa là tấm gương năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế gia đình, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

Tại hội nghị, đại diện các đảng viên trẻ có đạo tiêu biểu đã cùng nhau giao lưu, lan tỏa tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ, sống tốt đời, đẹp đạo, góp phần xây dựng cuộc sống ấm no, an lành ở địa phương; lãnh đạo cấp ủy một số địa phương đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát triển đảng viên là người có đạo trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.


 Đồng chí Đỗ Văn Phới, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại hội nghị

 
 Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị
 

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí: Đỗ Văn Phới, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo tỉnh ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của đội ngũ đảng viên là người có đạo nói chung, đặc biệt là các đảng viên trẻ đối với sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian qua.

Các đồng chí đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh, các huyện, thành phố tiếp tục quan tâm làm tốt hơn nữa công tác tôn giáo; thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến chức sắc, đồng bào có đạo; hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện cho chức sắc, tín đồ sinh hoạt tôn giáo theo đúng hiến chương, điều lệ của giáo hội và quy định của pháp luật. Xây dựng mối quan hệ đoàn kết lương - giáo, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân. Phát huy tốt dân chủ ở cơ sở. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, trong đó có đồng bào các tôn giáo. Chú trọng công tác phát triển đảng viên là người có đạo.

Đối với các đảng viên trẻ có đạo, các đồng chí đề nghị cần tiếp tục phấn đấu và rèn luyện, giữ vững phẩm chất của người đảng viên, luôn gương mẫu đi đầu trong tất cả các phong trào của địa phương. Tích cực tuyên truyền, vận động chức sắc, tín đồ tôn giáo thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; có ý thức cảnh giác, đấu tranh chống mọi luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở. Không ngừng học tập, nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ nghiệp vụ công tác; tiên phong đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước của đồng bào có đạo. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ, nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các tôn giáo, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tín ngưỡng, tôn giáo và giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo nảy sinh trên địa bàn.

Nhân dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã biểu dương, khen thưởng 15 đảng viên trẻ có đạo tiêu biểu xuất sắc năm 2023.


 Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
trao giấy khen cho các đảng viên trẻ có đạo tiêu biểu xuất sắc năm 2023

 
 Đại diện các đảng viên trẻ có đạo tiêu biểu tham gia giao lưu tại hội nghị

 

Nhóm PV, CTV.

 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất