Thứ Sáu, 23/2/2024
Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2019

 Các đại biểu dự hội nghị tại tỉnh Tuyên Quang

Dự hội nghị có các đồng chí: Triệu Thị Lún, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang; Lê Đình Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Tôn giáo Ban Dân vận Trung ương; Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương và 160 đại biểu đại diện lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo phụ trách công tác dân vận, cán bộ làm công tác dân vận các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; trưởng các phòng, ban, lãnh đạo Ban Dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các huyện, thành phố trong tỉnh Tuyên Quang.

Các đại biểu đã được nghe Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt các nội dung của tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận và công tác dân vận; những giá trị bền vững của tác phẩm “dân vận” của Hồ Chí Minh.

Chiều cùng ngày, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị bồi dưỡng công tác tôn giáo cho gần 120 đại biểu là các thành viên, tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo tôn giáo tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các huyện, thành ủy. Đồng chí Lê Đình Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Tôn giáo Ban Dân vận Trung ương đã truyền đạt các nội dung: Khái quát tình hình tôn giáo ở nước ta hiện nay; quan điểm, chính sách đối với tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; công tác dân vận đối với đồng bào có tôn giáo; một số nội dung, nhiệm vụ công tác tôn giáo trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Triệu Thị Lún đề nghị các đại biểu vận dụng sáng tạo tư tưởng của Bác để lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, tổ chức thực hiện công tác dân vận của cơ quan, đơn vị; làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3-6-2013 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Chỉ thị số 18 - CT/TW ngày 10-1-2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới./.

(baotuyenquang.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi